We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
25
APR

The art of quantum – Umenie kvantovania

18:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Prednáška
The art of quantum – Umenie kvantovania
Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc.

„Vo svojej prezentácii stručne priblížim základy kvantovej fyziky. Budem hovoriť o kvantovej superpozícii, kvantových meraniach a kvantovom previazaní. Vysvetlím čo je to kvantová informácia, ako sa dá teleportovať, aké možnosti nám poskytuje kvantová kryptografia, a prečo kvantové počítače budú môcť riešiť problémy, ktoré sú na klasických počítačoch neriešiteľné."
Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc. absolvoval Moskovskú štátnu univerzitu (MSc. a PhD. v 1982 a 1985). Jeho výskum sa sústreďuje predovšetkým na teoretickú kvantovú optiku a kvantové informačné vedy. Najznámejšie sú jeho práce o rekonštrukcii kvantových stavov a procesov z neúplných experimentálnych dát, programovateľných kvantových procesoroch, o kvantovom klonovaní, o algoritmoch pre kvantové zdieľanie tajomstva a práce o kvantových hlasovacích protokoloch. Celkovo publikoval vyše 230 vedeckých článkov a 15 kapitol v knihách, ktoré boli citované v odbornej literatúre viac ako 13 000 krát. Pracuje na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. Bol profesorom v mnohých akademických inštitúciách, vrátane Imperial College, Londýn (UK), Národnej univerzity Írska, Maynooth (Írsko), Univerzity v Ulme (Nemecko), SOKEN (Japonsko), Univerzity v Queenslande (Austrália), Univerzita Sogang (Južná Kórea), INAO Mexiko, Pontificia Universidad Católica de Chile atď. Prof. Bužek bol predsedom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied, je zahraničným korešpondujúcim členom Rakúskej akadémie vied a členom Academie Europaea.
V anglickom jazyku.
_________________________________

Vortrag
The Art of Quantum
Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc.

“In my presentation I will briefly introduce fundamental concepts of quantum physics and will argue that the future of information is quantum. I will present a great vision of quantum information processing together with main challenges and critical obstacles.”
Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc. graduated from the Moscow State University (both MSc and PhD in 1982 and 1985, respectively). His research interests have been focused primarily on theoretical quantum optics and quantum information sciences. He is best known for his work on reconstruction of quantum states and processes from incomplete experimental data, programmable quantum processors, quantum cloning, novel algorithms for quantum secret sharing and quantum voting protocols. Altogether he published more than 230 research papers and 15 chapters in books that were cited in scientific literature more than 13 000 times. He works at the Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences. Over years he has been a visiting professor at a number of academic institutions including the Imperial College, London (UK), National University of Ireland, Maynooth (Ireland), University of Ulm (Germany), SOKEN (Japan), University of Queensland (Australia), Sogang University (South Korea), INAOE Mexico, Pontificia Universidad Católica de Chile, etc. Prof. Bužek was the president of the Learned Society of the Slovak Academy of Sciences, he is a foreign corresponding member of the Austrian Academy of Sciences and a member of the Academia Europaea. He is a fellow of the Institute of Physics (UK) and the Optical Society of America (USA).
In englischer Sprache.