We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

Sekretär-juhiabi kursus

09:30
16:30
Reiting
Event organized by Reiting

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Kas sooviksid täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst?

Ootame Sind 16. apillil alustavale koolitusele Tartusse!

Koolitus toimub 25-l õppepäeval kellaaegadel 9:30-16:30. Koolitus toimub enamasti 2-3 korda nädalas.

Vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Koolitusel läbid järgmised teemad:
* ametieetika;
* ettevõtluse alused;
* etikett ja protokolli järgmine;
* korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine;
* bürootöötaja arvutiõpe;
* dokumendihaldus arvutil;
* raamatupidamise ja personalitöö algdokumentide põhinõuded;
* ettevõtte arhiivihaldus;
* pilvelahendused ja –teenused kontoritöös;
* internetiturunduse põhialused;
* sotsiaalmeedia kanalid ja nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias;
* tööõigus;
* klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine;
* organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus, kommunikatsiooni alused;
* suhtlemise ja koostöö oskused;
* koosolekute korraldamine ja protokollimine;
* meeskonnatöö ja koostöö juhiga;
* projektijuhtimine;
* avalik esinemine kontoritöös.

Oleme koolitusele kaasanud erinevaid koolitajaid, kes lisaks oma tugevatele teoreetilistele teadmistele omavad ka praktilist töökogemust õpetavas valdkonnas.

Koolitust viivad läbi:
Anneli Zirkel viib läbi koolituse projektijuhtimise osa. Annelil on ligi viieteistkümne aastane praktiline kogemus ettevõtte juhtimises ja töö korraldamises. Ta on Reitingu PR OÜ koolitusosakonna juhataja ja juhatuse liige

Anne Ladva tutvustab koolitusel tööõiguse teemasid. Anne omab pikaajalist töökogemust personalijuhina nii eraettevõtluses kui avalikus teenistuses.Käesoleval ajal töötab Tartu Ringkonnakohtu, Tartu Maakohtu ja Tartu Halduskohtu personalijuhina.

Kayvo Kroon teeb selgeks kõik arvutiga ja arvutiprogrammidega seotud teemad. Ta on kogu oma täiskasvanud elu veetnud ühel ja teisel moel arvutitega tegeledes. Arvutialaste koolitustega alustas juba 1990. aastal õppides tollal Tartu ülikooli füüsikateaduskonnas.

Jane Suvi viib läbi koolituse korrektse eesti keele ja ärikirjade koostamise osa. Jane on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutsemagistrantuuri. Ta on Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Piret Tegova tutvustab sekretäride eetikast ja protokollist. Ta on töötanud kunstniku ja õmblejana, aga ka etiketi, reklaami ja käsitöö õpetajana Tartu Kutsehariduskeskuses. Tartumaa Aasta Koolitaja 2008

Irena Lümat viib läbi koolituse arhiivinduse osa. Omab arhivaari kutsetunnistust. Reitingu lektor alates 2000. aastast

Brit Mesipuu viib Sind kurssi sotsiaalmeedia ja internetiturunduse valdkonnaga. Igapäevaselt tegeleb ta sotsiaalmeedia turunduse teemaliste artiklite kirjutamisega, ettevõtete kodulehtede ja sotsiaalmeedia kanalite sisu haldamisega ning koolitustel esinemisega

Mai Timmi annab näpunäiteid suhtlemise teemadel. Mai on lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika (BA) ja hariduse juhtimise (MA) erialad. Samuti on läbinud suhtlemistreeneri väljaõppe.

Ülle Tillmann viib läbi koolituse ametieetika osa. Täiskasvanuharidusega on Ülle olnud seotud aastaid, kuuludes TÕN Tartu piirkonna toetusgruppi või andes oma panuse töös erinevates täiskasvanuhariduse projektide ideegruppides.

Erle Nõmm viib läbi koolituse avaliku esinemise osa.

Ülle Mugu annab teadmised, kuidas korraldada koosolekuid ja neid protokollida. Ta on teinud personalitööd erinevates organisatsioonides üle 10 aasta. Ülle loengud ei ole kuivad ja igavad teooriatunnid vaid on illustreeritud värvikate ja humoorikate näidetega igapäevaelust.

Leelo Saar tutvustab Sulle meeskonnatöö aluseid. Ta on alates 2012.a praktik personalivaldkonnas, omab kogemusi kontoritöö igapäevasest haldamisest kuni ettevõtte arendustegevuseni. Leelole meeldib töö inimestega ja inimestele.

Venue

Reiting