We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
29
APR

Jam Session / Sezonas atklāšana 2018

10:00
23:00
Downhill.lv
Event organized by Downhill.lv

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Šī gada 30. aprīlī, Downhill.lv komanda organizē MTB DH 2018. gada sezonas atklāšanu, kas notiks Riekstukalnā, Baldonē.

Šogad Jam Session norināsies ierastajā formātā, - braucēji izmanto visas kalnā esošas trases, lai trenētos, testētu jauno ekipējumu un vienkārši labi pavadītu laiku, bet dienas beigās tiek novilkta viena trase, pa kuru bez iepriekšējiem treniņbraucieniem, tiek veikti divi individuāli nobraucieni uz laiku.

Uz pasākumu aicināts ikviens kalnu riteņbraukšanas entuziasts, jo pasākums tiek organizēts ar mērķi piesaistīt pēc iespējas vairāk braucēju. Mūsu rīcībā ir vairāki velosipēdi un inventārs, ko labprāt nodosim to braucēju rīcībā, kuriem nav sava ekipējuma.

Pasākuma progamma:
10:00 - 11:00 Norit pēdējie trašu sagatavošanas darbi priekš pasākuma
11:00 - 12:00 Dalībnieku reģistrācija pasākumam
12:00 - 16:00 Atvērtie treniņi pa visām trasēm
16:20 - 18:00 Individuālie braucieni uz laiku
18:00 - 00:00 Apbalvošana un vizināšanās pa kalnu līdz pēdējam braucējam

Vairāk informācija drīzumā!

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

On the 30th of April Downhill.lv team organizes the MTB DH Opening event, which is goin to b held in Riekstukalns, Baldone.

This year, Jam Session will happen in the usual format - riders can use all tracks on the mountain to ride, test new equipment and simply have a good time, but in the end one track is drawn with tapes on both sides, then each rider will have two individual runs with timing system. Before it, riders can make only track walk without actual riding the track.

Every mountain biking enthusiast is invited to the event, as this event is organized with the aim of attracting as many riders as possible. We have a number of bicycles and inventory that we will gladly deliver to the riders who do not have their own equipment.

Event schedule:
10:00 - 12:00 Last trail preparation for Jam
11:00 - 12:00 Registration
12:00 - 16:00 Open trainings
16:20 - 18:00 Individual runs
18:00 - 00:00 Awarding and riding till last rider on the hill

More info coming soon!

Venue

Riekstukalns