We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
24
NOV

“Biznesa stratēģiskā vadība” izlaidums

17:00
19:00
RISEBA.lv
Event organized by RISEBA.lv

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

24. novembrī plkst.17.00 RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 Rīgā, Durbes ielā 4 maģistra diplomus saņems un cepures gaisā metīs augstskolas RISEBA maģistra studiju programmas „Biznesa stratēģiskā vadība” absolventi.

Sveicam un novēlam panākumus profesionālajā izaugsmē šiem absolventiem:
Artim Ancānam,
Ievai Betei,
Viktorijai Kadiševai,
Mārtiņam Korbam,
Ievai Kuzminai
Andrim Orniņam,
Ilzei Ozoliņai,
Laurai Pobusai,
Diānai Tivčai,
Ilzei Vaisūnei,
Tomasam Vaisūnam
un Mētrai Vēberei!

24 ноября в 17.00 в Архитектурном и медиа центре RISEBA H2O 6 по адресу Рига, улица Дурбес 4 получат дипломы магистров и будут бросать шапки в воздух выпускники учебной программы магистратуры RISEBA „Стратегическое управление бизнесом”.

Поздравляем и желаем успехов в профессиональном росте этим выпускникам:
Артису Анцансу,
Иеве Бете,
Виктории Кадышевой,
Мартиньшу Корбсу,
Иеве Кузьминой,
Андрису Орниньшу,
Илзе Озолине,
Лауре Побусе,
Диане Тивче,
Илзе Вайсуне,
Томасу Вайсунсу
и Метре Вебере!