We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
05
APR

Эмоциональный интеллект в учении Бон

18:00
20:00
RISEBA.lv
Event organized by RISEBA.lv

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Russian&English below

#RISEBA vieslekcija Karjeras dienu ietvaros. Tiek aicināti visi interesenti!

Kas: Khenpo Arta Lama Rinpoče
Kad: 5. aprīlis, plkst. 18:00
Kur: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA, Meža ielā 3, 25. auditorijā
Valoda: krievu/tibetiešu
Reģistrācija obligāta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWYyQ0GdTVvaDHj9lKqataFhtQysXBzC8fvQRxYi7z-Gaibg/viewform

Khenpo Arta Lama Rinpoče pastāstīs, ko Bon mācībā saprot ar mūsdienu populāro jēdzienu emocionālā inteliģence. Kādā mērā ir nozīmīgi adekvāti atpazīt savas emocijas, ko var darīt ar savām emocijām – vai tās mums palīdz vai traucē dzīvot. Mēs uzzināsim, kā cilvēka emocijas un intelektu traktē Bon mācībā. Kāda ir saikne starp emocijām un intelektu un kādā veidā notiek to savstarpējā ietekme. Kā arī tiks aplūkots ļoti būtisks jautājums – kas ir primārs: emocijas vai tomēr intelekts. Kādēļ mēs tendenciozi kaut ko pārdzīvojam, bet kaut kas mūs vispār nesatrauc vai mēs vispār tam nepievēršam uzmanību.

Vairāk informācijas par lekciju: http://www.riseba.lv/lv/karjera-un-darbs/riseba-karjeras-dienas/vieslekcijas

***
"Эмоциональный интеллект в учении Бон"
Язык: русский
Время: 18:00
Место: улица Межа 3
Помещение: 25. аудитория
Дата: 5. апреля
Pегистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWYyQ0GdTVvaDHj9lKqataFhtQysXBzC8fvQRxYi7z-Gaibg/viewform

Кхенпо Арта Лама Ринпоче расскажет, что в учении Бон подразумевается под в последнее время популярным понятием эмоциональной интеллигентностью. Насколько значимо в нашей жизни умение адекватно распознавать свои эмоции, что со своими эмоциями можно сделать – помогают они нам жить или мешают.
Кхенпо Арта Лама Ринпоче расскажет, как учение Бон трактует эмоции и интеллект человека, какая присутствует связь, и как взаимодействуют интеллект и эмоциональные состояния, что примарно, что секундарно – эмоции или все же интеллект. А так же о том, почему мы тенденциозно о чем-то переживаем, а что-то нас совершенно не волнует.
В учение Бон большое внимание уделяется тому, как человек может быть счастлив, как это достичь. Мы знаем, что состояние счастья во многом зависит от того, какое качество и интенсивность наших эмоциональных состояний. Учение Бон может дать нам понимание, почему и откуда происходят наши эмоциональные реакции на происходящее с нами и в нашем мире, почему мы попадаем в какие-то определенные эмоциональные состояния. А зная основу процесса, мы можем уже, понимая, что и почему происходит, легче регулировать наши внутренние состояния. В учении Бон имеются и практические наставления о том, как человек менять свои эмоциональные состояния. Это при желании доступно каждому из нас, если мы уделяем этому наше время и внимание.
После лекции Кхенпо Арта Лама Ринпоче объяснит, что такое медитация и проведет медитацию.

Более подробная информация о лекции http://www.riseba.lv/lv/karjera-un-darbs/riseba-karjeras-dienas/vieslekcijas
***
Guest lecture „Emotional intelligence in the lesson of Bon” will be led by Khenpo Arta Lama Rinpoche. The lecture will be organized at RISEBA University of business, arts and technology, 3 Meza St., Room 25 (round building in the backyard), at 18:00 pm. The language of the lecture: Russian/Tibetan.

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWYyQ0GdTVvaDHj9lKqataFhtQysXBzC8fvQRxYi7z-Gaibg/viewform

More about the lecture: http://www.riseba.lv/lv/karjera-un-darbs/riseba-karjeras-dienas/vieslekcijas

Venue

RISEBA.lv