We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
15
APR

Handlowa Niedziela w Rumia Park

10:00
14:00
Rumia Park Wspólnie
Event organized by Rumia Park Wspólnie

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA
Zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla do udziału w akcji pt.:
"Handlowa Niedziela w Rumia Park"
Tego dnia zachęcamy wszystkich do wspólnej organizacji wyprzedaży garażowej. Zdjęcia oferowanych przedmiotów można zamieszczać również na grupie facebook:
Bazarek Rumia Park.

Regulamin Wyprzedaży Garażowej
„Handlowa Niedziela w Rumia Park”
15 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 - 14.00

1. Wyprzedaż garażowa pod hasłem „Handlowa Niedziela w Rumia Park” (zwana dalej: wyprzedażą) odbywa się w dniu 15 kwietnia 2018 r. na terenie osiedla Rumia Park w Rumi przy ulicy Kosynierów 79, w godzinach od 10.00 do 14.00, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. W przypadku dużego zainteresowania dopuszcza się przedłużenie godzin otwarcia stoisk do „ostatniego klienta”, jednak nie później niż do godz. 18.00.
3. Celem wydarzenia jest umożliwienie wymiany, odsprzedaży lub odstąpienia rzeczy będących własnością uczestnika wyprzedaży tj. min. meble, sprzęt gospodarstwa domowego, książki, zabawki, ubrania, przedmioty kolekcjonerskie, sprzęt sportowy, rękodzieło itp.
4. Organizatorem wyprzedaży garażowej jest Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Kosynierów 79 (zwany dalej: Organizatorem).
5. W wyprzedaży garażowej w roli sprzedawcy mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.
6. Każdy sprzedawca tworzy samodzielnie stoisko. Organizator nie zapewnia stolików, wieszaków i innych rzeczy służących do rozkładania towarów.
7. Stoiska należy umieścić w miejscach, które nie spowodują zakłócenia ruchu pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie osiedla. Dopuszcza się organizację stoisk w garażach, wnękach mieszkań parterowych oraz chodnikach, pod warunkiem pozostawienia swobodnego przejścia ciągiem pieszym.
8. Po zamknięciu stoiska, sprzedający zobowiązuje się zostawić porządek i usunąć wszystkie przedmioty, które nie zostały sprzedane.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy oraz zawierane transakcje.
10. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub posiadanie, których jest niezgodne z prawem.
11. Przychód uzyskany ze sprzedaż rzeczy w ramach niniejszej wyprzedaży, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile nie jest uzyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a sprzedaż rzeczy ruchomych nastąpi po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie.
12. W przypadku przekroczenia wartości rynkowej oferowanego przedmiotu ponad 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), nabywca będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku od czynności cywilno prawnych (PCC) w wysokości 2% wartości nabytego przedmiotu.
13. Udział w wyprzedaży oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.