We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

AIDA-fitnu infodilálašvuohta Heahtás

18:00
19:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(suomeksi alla)

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives lea Sámi Arkiivva, Ájtte-musea ja Sámi Allaskuvla ovttasbargoprošeakta, man ulbmilin lea sáme duodjejurddašeapmi seailluheapmi ja sirdin boahttevaš buolvvaide. Fidnus čohkkejuvvo bábermateriála ja duojármuitalusaid, mat speadjalastet duojára barggu ja jurddašeapmi.

Materiála, mii skeŋkejuvvo arkiivii, sáhttá leat máŋggalágánat ja duojár ieš mearridit, maid son háliida skeŋket arkiivii. Materiála sáhttá sisttisdoallat omd. veahkkeruhta ohcamušaid, čállosiid, sárgosiid, govaid, áviisačuhpposiid jna. Luobaheami oktavuođas prošeaktabargi jearahallá duojára ja nu vurke maid su duojármuitalusa arkiivii.

AIDA-fidnus bargojuvvo digitála duodjebajásgeassinmateriála, mas duojárarkiivat doibmet inspirašuvdnan. Ulbmilin lea sirdit dieđu duodjejurddašeapmi ja duojáriid birra manaide ja nuoraide. Duodjebajásgeassima deháleamos bargun lea oahpahit čuolbmačoavdinmáhtu ja ekologalaš jurddašeami.

Buresboahtin guldalit lasi AIDA-fitnu birra ja gulahallat Sámi Arkiivva bargiiguin.

Lassedieđut: hanna.helander@arkisto.fi, sunna.valkeapaa@arkisto.fi, http://aida-archives.blogspot.fi/.

---

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives on Saamelaisarkiston, Ájtte-museon ja Sámi Allaskuvlan välinen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on saamelaisen duodji-ajattelun säilyttäminen ja siirtäminen seuraavalle sukupolvelle. Hankkeessa kerätään paperiaineistoa ja duojár-tarinoita, jotka heijastavat duojárin työskentelyä ja ajattelua.

Luovutettava aineisto voi olla monenlaista ja on täysin duojárin vallassa, mitä hän haluaa arkistoon luovuttaa. Aineisto voi sisältää esimerkiksi apurahahakemuksia, kirjoituksia, piirroksia, luonnoksia, valokuvia, lehtileikkeitä yms. Luovutuksen yhteydessä hanketyöntekijä myös haastattelee duojária tallentaakseen tämän duojár-tarinan.

AIDA-hankkeessa luodaan opettajien käyttöön digitaalista duodji-kasvatusmateriaalia, jossa hankkeessa kerättyjä arkistoaineistoja hyödynnetään inspiraationa. Tavoitteena on välittää tietoa saamelaisesta duodji-ajattelusta ja duojáreista lapsille ja nuorille. Duoji-kasvatusmateriaalin painopiste on ongelmanratkaisutaitojen ja ekologisen ajattelun välittämisessä.

Tervetuloa kuulemaan lisää hankkeesta ja keskustelemaan Saamelaisarkiston työntekijöiden kanssa.

Lisätietoja: hanna.helander@arkisto.fi, sunna.valkeapaa@arkisto.fi, http://aida-archives.blogspot.fi/.