We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

Dziedzictwo Kulturowe Stoczni Gdańskiej

10:00
17:00
INTBAU Polska
Event organized by INTBAU Polska

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu i prezentacji osób oraz środowisk, jak również przedstawicieli formalnych instytucji i organizacji, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat, przyczyniły się do powiększenia wiedzy oraz ogólnej świadomości społecznej odnośnie materialnych i niematerialnych wartości kulturowych Stoczni Gdańskiej, jak również ich skuteczniejszej ochrony.

Podstawowym celem naszego otwartego spotkania będzie kompleksowe zaprezentowanie i podsumowanie rozproszonych fragmentów cennej wiedzy na temat wartości kulturowych Stoczni Gdańskiej oraz ich skuteczniejszej ochrony, wygenerowanej w różnym czasie i różnymi metodami, przez różne osoby, środowiska oraz formalne instytucje i organizacje. Najbardziej charakterystyczną cechą tych działań, był ich dialogiczny i partycypacyjny, jak również niezależny i często buntowniczy charakter, co w piękny sposób łączy je z solidarnościową tradycją tego miejsca (czyli z definicji UNESCO, jest również niematerialnym dziedzictwem Solidarności).

Prezentacje przybliżą również ogólną ocenę dotychczasowych, zróżnicowanych działań związanych z rolą dziedzictwa kulturowego w procesie przekształceń terenów postoczniowych w Gdańsku, w świetle rzetelnej wiedzy konserwatorskiej, jak również intuicji i oczekiwań społecznych w tym zakresie.

Wagę tematyki naszego spotkania doceniły następujące organizacje i instytucje, obejmując je swoim patronatem: INTBAU Polska, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018, Laboratorium Muzeum, Spotkania z Zabytkami oraz Magazyn Miasta.

Zapraszamy do udziału!

PROGRAM

14 KWIETNIA 2018 (sobota) – Muzeum Sali BHP oraz Europejskie Centrum Solidarności

I CZĘŚĆ PORANNA - Muzeum Sali BHP

Sesja I - 10:00-10:45
1. Dziedzictwo kultury w planowaniu rozwoju Gdańska – Roman Sebastyański, urbanista, Uniwersytet Zachodniej Szkocji
2. Strategia działania państwowych służb konserwatorskich w latach 1994-2002 – prof. Marcin Gawlicki, kierownik katedry Projektowania Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, w latach 1991 – 2003 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
3. Miasto Dialogiczne. Relacje przestrzenne terenów postoczniowych jako kulturowe dziedzictwo Gdańska – prof. Jacek Dominiczak, Pracownia Projektowania Wnętrz Miejskich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Sesja II - 10:45-11:45
4. Dziedzictwo kultury w działaniach Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej, 2000-2017 – Roman Sebastyański, urbanista, Uniwersytet Zachodniej Szkocji
5. Stocznia - spojrzenie z zewnątrz - dr Iwona Zając, artystka wizualna, muralistka, członkini Pomorskiej Rady Kultury
6. Droga do Wolności, Subiektywna Linia Autobusowa, Warsztat Lecha Wałęsy – prof. Grzegorz Klaman, artysta, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
7. Ginące zawody, Paskudne Pocztówki, album „Stocznia” – Michał Szlaga, artysta fotografik, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Sesja III - 11:45-13:00
8. Znikająca Stocznia w społecznych działaniach – Dominik Krzymiński, socjolog, doktorant UG
9. Stocznia jest Kobietą: dziedzictwo Stoczni Gdańskiej we wspomnieniach jej byłych pracownic – Anna Miler, Stowarzyszenie Arteria, grupa Metropolitanka - animatorka kultury, aktywistka
10. Tożsamość i specyfika miejsca w działaniach Instytutu Sztuki Wyspa – prof. Grzegorz Klaman, szef fundacji Wyspa Progress
11. NIE dla burzenia Stoczni – Janusz Chilicki, społecznik, propagator ochrony dziedzictwa kulturowego i koordynator Inicjatywy Społecznej „NIE dla burzenia Stoczni Gdańskiej”
12. Nieformalne muzeum Stoczni Gdańskiej - Jarosław Żurawiński, były stoczniowiec, przewodnik turystyczny, specjalista z zakresu historii przemysłu okrętowego na Pomorzu Gdańskim, fundator oraz prezes Zarządu Morskiej Fundacji Historycznej
13. Stocznia: między ochroną przeszłości, a kształtowaniem przyszłości - Karol Spieglanin, prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

13:00-14:00 przerwa obiadowa

II CZĘŚĆ POPOŁUDNIOWA - Europejskie Centrum Solidarności

Sesja IV - 14:00-15:30
14. Sala BHP – zabytkowy obiekt i muzeum – Wojciech Kwidziński, prezes Fundacji Promocji Solidarności oraz Mateusz Smolana, w-ce Dyrektor Muzeum Sali BHP
15. Re/konstruowanie tożsamości. Różnorodność form stoczniowego dziedzictwa w działaniach ECS – Andrzej Trzeciak, historyk i historyk sztuki, kustosz w Europejskim Centrum Solidarności
16. Działania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na rzecz ochrony dziedzictwa techniki Stoczni Gdańskiej – dr Robert Domżał, Narodowe Muzeum Morskie
17. Krajobrazowe wartości dziedzictwa Stoczni Gdańskiej – Tomasz Błyskosz, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Kierownik Oddziału Terenowego w Gdańsku
18. Światowa wartość Stoczni Gdańskiej – dr Waldemar Affelt, ICOMOS
19. Historia i perspektywy wpisu dawnych terenów Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - prof. Marcin Gawlicki, kierownik katedry Projektowania Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Przewodniczący Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa w Polsce w latach 2007 – 2010 20. Aktualne działania administracji konserwatorskiej związane z ochroną dziedzictwa Stoczni Gdańskiej – Agnieszka Kowalska, Pomorska Wojewódzka Konserwatorka Zabytków
Sesja IV - 15:30-16:00 - Rola dziedzictwa kulturowego w procesach rozwoju miasta
21. dr Tomasz Jeleński – INTBAU Polska
22. O muzeach, które przyglądają się sobie - Anna Miler, Laboratorium Muzeum

16:00-17:00 - Dziedzictwo kultury Stoczni Gdańskiej - DYSKUSJA

Roman Sebastyański - pomysłodawca i organizator spotkania.
Urbanista związany z procesami przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej od 1994 roku; najpierw jako pełnomocnik Zarządu Miasta d.s. rozwoju Gdańska, potem jako lider europejskiego programu PRELUDIUM i współautor koncepcji rozwoju historycznego centrum Gdańska (z uwzględnieniem terenów poprzemysłowych w jego północnej części). Autor m.in. przestrzennej i funkcjonalnej koncepcji zagospodarowania dawnych koszar w Gdańsku-Wrzeszczu (obecnie dzielnica „Garnizon”), opracowanej dla Hossy S.A. w 2007 roku. Doktorant na Uniwersytecie Zachodniej Szkocji, w zakresie społecznych, partycypacyjnych metod planowania urbanistycznego. Absolwent US/ICOMOS International Exchange Program oraz członek zarządu INTBAU Polska (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism).

Venue

Sala BHP