We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
30
APR

Gratis proeflessen Salsa, Bachata, Kizomba - 30 april t/m 3 mei

19:15
23:00
Salsa Connexion Eindhoven
Event organized by Salsa Connexion Eindhoven

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

***Nederlands / English below***

👉---PROEFLESSEN---
Gratis proeflessen Salsa, Bachata, Kizomba - 30 april t/m 3 mei 2018 – door Salsa Connexion Dance Company & Kizomba door Afrosession!

Voor de complete lesrooster kijk snel op:
www.salsaconnexion.nl/lesrooster
Promo video: https://www.youtube.com/watch?v=XKTrNyRoesE

👉---SALSA CONNEXION DANCE COMPANY---
Salsa Connexion staat voor connectie met jezelf, je partner en de muziek. Beleving, plezier en je dansontwikkeling-/controle zijn met elkaar verbonden. Daarom staan deze onderwerpen bij ons centraal in de lessen.

Zelfverzekerdheid, je vrij voelen en jezelf kunnen uitdrukken is niet alleen van toepassing in dans, ook in het leven. “Je leeft zoals je danst en je danst zoals je leeft”.
Onze lessen hebben een duidelijke structuur, waarin we streven naar een goede balans interactie, plezier en doen. Salsa Connexion kenmerkt zich door een hoog gehalte persoonlijke aandacht en een scherp oog voor detail.

Ben je geïnteresseerd? Kom eens een kijkje nemen op onze nieuwe sfeervolle locatie op de Hoogstraat te Eindhoven!

👉---WAT, WANEER, WAAR---
- De proeflessen zijn in de week van 30 april t/m 3 mei 2018. Dit is tevens de eerste les van de cursus
- Inschrijven voor de proefles: www.salsaconnexion.nl/inschrijven
- partner is niet nodig (95% komt zonder partner)
- De lessen zijn in het Engels of gemixt met Nederlands, dit stemmen wij af met de groep
- De danslessen worden één keer per week gedurende 9 of 10 lessen in de avonduren gegeven. De lessen duren 1 uur, zijn gevarieerd en hebben een opbouwend karakter.
- Locatie open dagen: Hoogstraat 297a, 5655NA Eindhoven. Op het binnenterrein links naast de kerk. Gratis parkeren.

👉--- VOOR MEER INFORMATIE---
Website: www.salsaconnexion.nl
E-mail: info@salsaconnexion.nl
Tel.: +31(6)42754565

Volg ons ook op:
FB: https://www.facebook.com/Salsaconnexion-Eindhoven-711617138936894/
FB group: https://www.facebook.com/groups/483748605116465/


***ENGLISH***

👉--- FREE TRY OUT CLASSES ---
Free trial classes Salsa, Bachata, Kizomba - 30 april until 3 may 2018 - by Salsa Connexion Dance Company & Kizomba by Afrosession!

For the complete class timetable look up quickly:
Www.salsaconnexion.nl/lesrooster
Promo video: https://www.youtube.com/watch?v=XKTrNyRoesE

👉--- SALSA CONNEXION DANCE COMPANY ---
Salsa Connexion stands for connection with yourself, your partner and the music. Experience, fun and your dance development / control are connected. Therefore, these subjects are central to the lessons.

Self-confidence, feeling free and expressing yourself not only applies to dance, but also to life. "You live as you dance and you dance as you live".

Our classes have a clear structure in which we strive for a good balance of interaction, fun and doing. Salsa Connexion is characterized by a high level of personal attention and a sharp eye for detail.

Are you interested? Come take a look at our new atmospheric location on the Hoogstraat in Eindhoven!

👉--- WHAT, WHEN, WHERE ---
- The test lessons are in the week from 30 april until 3 may2018. This is also the first lesson of the course
- Registration for the test lesson: www.salsaconnexion.nl/inschrijven
- Partner is not required (95% comes without partner)
- The lessons are in English or mixed with Dutch, we agree with the group
- Dance lessons are given once a week for 9 or 10 lessons in the evening hours. The lessons take 1 hour, are varied and have a constructive character.
- Open days open: Hoogstraat 297a, 5655NA Eindhoven. On the inner ground left next to the church. Free parking.

👉--- FOR MORE INFORMATION---
Website: www.salsaconnexion.nl
E-mail: info@salsaconnexion.nl
Tel .: +31 (6) 42754565

Also follow us on:
FB: https://www.facebook.com/Salsaconnexion-Eindhoven-711617138936894/
FB group: https://www.facebook.com/groups/483748605116465/