We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
30
APR

Wiosenny nabór + Szkolenie Ratownicze

16:00
22:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Jesteś z Powiatu Koneckiego?

Jednostka Strzelecka 2026 Końskie czeka na Ciebie!
Poszukujemy ludzi, którzy interesują się działaniami militarnymi, policyjnymi oraz ratowniczymi. Powinni posiadać przy tym co najmniej średnią sprawność fizyczną, którą chcą i są w stanie rozwijać.

Podczas pięciodniowego zgrupowania każdy chętny będzie mógł sprawdzić swoją motywację do działania oraz nauczyć się podstawowych rzeczy [musztry, regulaminów oraz podstaw wyszkolenia ogólnowojskowego].
Zapraszamy do udziału w całym zgrupowaniu, jak również w jego części.

Kandydat powinien charakteryzować się silną wolą i wysokim poziomem samodyscypliny. Kandydaci chętni do wstąpienia w nasze szeregi powinni być przygotowani na wzmożony wysiłek fizyczny i psychiczny wymagany w procesie stałego rozwoju i doskonalenia, tak na rzecz swojej własnej osoby, jak również na korzyść całego zespołu.

Wiek:
ukończone 10 lat do 15 lat - pododdziały Orląt
ukończone 15 lat wzwyż - pododdziały Strzelców


Osoby indywidualne oraz grupy zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi, BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA w powiecie KONECKIM. Każdy może działać lokalnie, na terenie własnej gminy.
Szukamy przyszłych instruktorów i dowódców oraz osób chętnych do utworzenia pododdziałów w gminach Końskie, Radoszyce, Stąporków, Gowarczów, Smyków oraz Ruda Maleniecka i Fałków.

Wszelkie niezbędne informacje, szczegóły, wytyczne do wzięcia udziału oraz formularze zgłoszeniowe zostaną udostępnione i przekazane poprzez wydarzenie.

DODATKOWO
Dla czynnych Strzelców oraz osób związanych ze środowiskiem organizacji proobronnych podczas trwania zgrupowania odbędzie się Strzelecki Kurs Pierwszej Pomocy.

Majowe zgrupowanie szkoleniowe, przeznaczone dla członków oraz przyjaciół JS 2026 oraz zainteresowanych osób, które chcą przez kilka dni nabyć umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa. Zgrupowanie oparte o zasady organizacji pododdziału wojskowego oraz regulaminy strzeleckie i wojskowe.
Podczas zgrupowania odbędzie się Strzelecki Kurs Pierwszej Pomocy (36h) zakończony egzaminem i potwierdzony zaświadczeniem.
Ponadto w ramach zgrupowania dla osób o stażu w organizacji powyżej 3 miesięcy, odbędą się zajęcia z zakresu:
- regulaminów i musztry - przygotowanie do 3go maja i przyrzeczenia strzeleckiego
- bezpieczeństwa i obsługi broni
- taktyka zielona oraz survival
- taktyka czarna
- podstawy ratownictwa głuszy i ratownictwa pola walki
- symulowane akcje ratownicze
- udział w codziennych odprawach i apelach oraz w uroczystościach 3go maja
- zajecia sportowe i ruchowe

Wszystko w oparciu o autorski program szkolenia ratowniczego.
Prowadzącymi będą osoby posiadające doświadczenie z zakresu ratownictwa na poziomie KPP, Instruktorzy pierwszej pomocy oraz osoby z doświadczeniem w pracy w służbie zdrowia oraz w strukturach i jednostkach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Szkolenie ratownicze potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2026.

Szkolenie ratownicze prowadzone i koordynowane w oparciu o wytyczne ERC, TC3 oraz procedury ratownicze KSRG.

Ponadto w ramach zajęć z innych bloków tematycznych, możliwe będzie zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie działania w organizacji pozarządowej o charakterze proobronnym.

Dokładny plan zgrupowania, miejsce zakwaterowania oraz koszty i niezbędne wyposażenie zostaną podane niebawem.

Pewnym jest, że uczestnik powinien posiadać własne wyposażenie taktyczne [kamizelka/pas taktyczny, replika/atrapa broni długiej i krótkiej oraz hełm/kapelusz].
Dodatkowo mile widziane jest zabranie apteczek zespołowych/drużynowych w celu wymiany doświadczeń, porównania sprzętu oraz wyrobienia podstawowych nawyków.

Koszty przewidziane są na pokrycie ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych oraz w zależności od miejsca zakwaterowania na częściowe wyżywienie.

Wszelkie szczegóły zostaną opublikowane w tym wydarzeniu.

Wszystkich chętnych do prowadzenia zajęć oraz wzięcia udziału w szkoleniu ratowniczym - zapraszam do kontaktu poprzez wiadomość prywatną.

Zgłoszenia ostatecznie zostaną uruchomione po podaniu szczegółowych danych, za pomocą formularza.

W razie pytań, grup zorganizowanych prosimy o kontakt


Kontakt:
Prezes/Dowódca JS 2026
st. sierż. ZS Dominika Stefańczyk
tel: 537 463 129

www.js2026.pl
e-mail: jskonskie@gmail.com
FB: www.facebook.com/StrzelecKonskie