We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
OCT

Ubezpiecz się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

10:00
14:00
Samorząd Studentów UKSW
Event organized by Samorząd Studentów UKSW

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

od dnia 10 października rusza sprzedaż ubezpieczeń NNW z darmową kartą ISIC!!!

Ubezpieczenie NNW skierowane jest do wszystkich studentów i doktorantów UKSW. Samorząd Studentów, we współpracy z ISIC POLAND, ponownie przygotował wyjątkową ofertę ubezpieczenia NNW, w ramach którego każdy student lub doktorant otrzyma dodatkowo międzynarodową kartę ISIC.

Ubezpieczenia można nabyć:
1) za pośrednictwem strony internetowej www.uksw.isic.pl,
2) w siedzibach Samorządu Studentów:
• Kampus przy ul. Dewajtis, Nowy Budynek, pok. 113:
od poniedziałku do piątku - 10.00-14.00
• Kampus przy ul Wóycickiego, bud. 23, pok. 004:
od poniedziałku do piątku - 10.00-14.00

Pobierz wniosek ze strony internetowej http://www.samorzad.uksw.edu.pl/node/652 lub wypełnij go na miejscu w siedzibie Samorządu Studentów.

UWAGA! Do wyrobienia karty ISIC niezbędna jest fotografia (jak do legitymacji)!

Jednorazowa opłata za przystąpienie do ubezpieczenia NNW wynosi jedynie 50 zł. To niewielki koszt z uwagi na fakt, iż ubezpieczenie trwa 12 miesięcy i chroni Cię całodobowo w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie całej Europy.

Karta ISIC jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Sama karta jest objęta patronatem UNESCO i została wprowadzona w 1968 roku w celu stworzenia jednolitego dokumentu identyfikacyjnego dla studentów na całym świecie.

Ubezpieczenie NNW chroni studentów i doktorantów rok, licząc od następnego dnia po wykupieniu.

Przypominamy, iż studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą odbywać praktyki są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyk. Ponadto jest to ubezpieczenie zalecane przez Studium Wychowania Fizycznego.