We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Oppstartsmøte – Masterplan Hammerfest og Kvalsund

18:00
21:00
Visit Hammerfest
Event organized by Visit Hammerfest

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Hammerfest Turist går nå i gang med masterplan for reiselivet i Hammerfest og Kvalsund regionen.

Masterplan for reiseliv er et felles strategidokument for Hammerfest og Kvalsund regionen. Den vil bli det viktigste verktøyet for offentlig og privat samhandling som skal forankres BÅDE i det politiske planverket og i næringens strategier.

Reiseliv er et av de raskest voksende næringer i verden, med gode markedsutsikter framover. Det er derfor ett av flere satsingsområder for Hammerfest og Kvalsund.

Vi skal nå i gang med å lage mål, strategier og prioritere tiltak for de reisemålene vi vil ha i framtida.

Skal vi lykkes med dette er vi avhengig av lagspill. Kommunen(e), reiselivsbedrifter, kultur- og opplevelsesbedrifter, lag og foreninger, handel og service, transport, andre relevante aktører og pågående og framtidige prosjekter og satsinger må stå samlet bak målene og jobbe i fellesskap for å gjennomføre tiltakene som skal prioriteres.

Vi inviterer derfor reiselivsnæringen og andre sentrale aktører til oppstartsmøte:

Onsdag 4. april kl. 18:00 på Scandic Hammerfest

Her vil vi informere om arbeidet som er i gang, be om innspill til konkrete tiltak, bli enige om organisering av videre prosess og involvering.

Brenner du inne med spørsmål eller gode innspill, ønsker å være med på å forme fremtidas reiselivssatsing i Hammerfest og Kvalsund, gå til https://response.questback.com/bedriftskompetanseas/65mhgy0aq4 for påmelding.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til Prosessleder Bjørg Alvestad, Bedriftskompetanse AS mail: ba@bedriftskompetanse.no tlf. 95765475