We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
09
APR

Informasjonskveld enhetsterapi med oppstart høsten 2018

18:30
20:30
Senter for Livshjelp
Event organized by Senter for Livshjelp

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Enhetsterapi
Hva er enhetsterapi?

Enhetsterapi er summen av over førti års erfaring med integrert medisin. Enhetsterapi har siden starten i 2005 vokst til å bli en viktig aktør innen helse, vekst og mestringsmedisin. Vi setter i gang kull 13 i september 2018.
Enhetsterapi er for deg som vil gå i dybden, finne årsaker til menneskers plager og gi varige løsninger. Vi kaller denne nye syntesen for mestringsmedisin - en integrering og tilpasning av enhetsterapiens prinsipper til samfunnets og helsevesenets begreper og behov.

Undervisningen er basert på selvstudium, egenutvikling, praktisk trening og kollokviegrupper som har regelmessige møter. Undervisningen er progressiv, i den forstand at hvert steg forbereder neste steg i forståelse. Vi søker en syntese av egenutvikling og fagutvikling. Studiet går oppdatert viten om hva som virker for å hjelpe mennesker med moderne plager som slitenhet, angst, økt sensitivitet.

Enhetsterapi bygger på Reidun og Audun Myskjas studier av hva som bygger helse og mestring over tid. Intensjonen var å dra det beste ut av elementene i de mange tilnærmingene til helse vi har studert. Enhetsterapi utforsker hva som finnes i oss, og hva som kan skape helbredelse. Enhetsterapi bygger på hjelp til selvhjelp, supplert av enkle og effektive behandlingsmetoder. Samtidig gir studiet praktiske helseverktøy for bruk i hverdagen.

Enhetsterapi er på mange måter syntesen av ulike terapeutiske tilnærminger. Mange som søker studiet ønsker å få samlet «trådene» fra andre kurs og utdanninger. Vi bruker en medisinsk tilnærming til kunnskap, med eksakt observasjon og tydelig formulering av tiltak. Samtidig lærer vi å sanse de dypere nivåene av mennesker og forstå kroppens eget språk. Flere av de som har tatt enhetsterapistudiet, har egne grupper som lærere i meditasjon og selvutvikling. Mange integrerer enhetsterapi i bedrifter, organisasjoner, veiledning i NAV-systemet – enhetsterapi viser seg tilpasningsdyktig i eksisterende jobber. De som har begynt som terapeuter, har også ofte laget synteser mellom akupunktur og enhetsterapi, gestaltterapi og enhetsterapi – listen er lang.

Kursopplegget er basert på en vekselvirkning mellom :
• Meditasjon knyttet til dagens tema
• Undervisning med praktiske eksempler
• Egenøvelser
• Øvelser med partner og i grupper
• Vurdering av pasienteksempler
• Praktisk trening under hands-on veiledning.

Enhetsterapi vil gi læring for livet. Enhetsterapi har samlet spesifikk viten på toppnivå innen flere områder. Et av disse områdene er ny viten om åndedrettet og ulike pustemetoder. Vi lærer om pusten som hverdagsverktøy for å regulere sinnsstemninger, stressnivå og takle livets utfordringer, pustemetoder for å stilne sinnet og komme inn i meditasjon, metoder for recovery ved krevende symptomer og vanskelige livssituasjoner for å bygge opp nye krefter, pust som rensemiddel, spesifikke metoder for å styrke medisinsk og psykologisk behandling.

De psykologiske metodene og traumeteknikkene i enhetsterapi gjør inntrykk på folk. Vi kan nå snu en rekke dype problemer og plager i løpet av få minutter, og demonstrere varig virkning. Som en student sa: «Jeg har fått et helt annet perspektiv på psykiske problemer. Et mye mer optimistisk syn på hva vi kan gjøre.»
Enhetsterapi har metoder som er enkle å lære, men som ikke finnes i andre utdanninger, slik som Dyp PEAT, DP4, fingertuppmetode, livsreparasjon og andre unike tilnærminger til å bygge opp det dypere sinnet på nytt.

Mat og ernæringsvitenskap læres bort så å si overalt. I enhetsterapi har vi en unik tilnærming der vi integrerer forståelsen av mat, forståelsen av energi, meridianer og punkter samtidig som vi bygger ernæringsforståelsen på det som kommer fram i moderne forskning som den store helsetrusselen: kronisk inflammasjon (betennelse). Vi lærer å forebygge og håndtere de ulike stadiene av inflammasjon ved riktig ernæring og lære hvordan vi kombinerer dette med pust, trykkpunkter og andre manuelle og psykologiske metoder.

Vi har satt opp uforpliktende orienteringskveld
Mandag 09.04.18 kl. 18.30 - ca.20.00
Påmelding til:
bestillinger@livshjelp.no eller telefon 64913990
Sted: Senter for livshjelps lokaler, Idrettsvn.20, SKI

Mer informasjon: https://livshjelp.lpages.co/enhetsterapi-kull-13/