We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
10
APR

Lansering av NIMs årsmelding til Stortinget for 2017

10:00
13:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Årsmelding for 2017 skal overleveres Stortinget den 10. april 2018. Vi inviterer i den anledning til lanseringsseminar. Meldingen peker på utviklingstrekk og utfordringer på et bredt spekter av menneskerettigheter i Norge gjennom det siste året.

Tema for årets lanseringsseminar har vært høyaktuelt i 2017: Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene?

Vi har invitert Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon og direktør ved Teknologirådet Tore Tennøe til å gruble høyt med vår egen fagdirektør Anine Kierulf om noen av de menneskerettslige utfordringene vi ser:

- Myndighetene gir seg selv stadig større adgang til å utnytte informasjonspotensialet i ny teknologi for å verne borgerne, bekjempe alvorlig kriminalitet og ivareta nasjonal sikkerhet. Trår vi personvernet for nært?

- Hva med når den offentlige debatten flyttes fra redigerte medier til det uredigerte internettet? Det muliggjør ytringsfrihet for flere, men det øker også polarisering og spredning av ulovlige hatefulle ytringer.

- Og hvordan ser fremtiden ut? Vil menneskerettsvernet effektiviseres eller trues av kommende teknologiske nyvinninger?

Etter ekspertgrubling og innlegg fra både stortingets visepresident, justiskomiteen, NIMs styreleder Åsne Julsrud og direktør Petter Wille, inviterer vi til lunsj og fotoutstilling 11:30–12:30.

Vi håper årsmeldingen kan bidra til en konstruktiv og kunnskapsbasert menneskerettsdebatt i Norge.

Velkommen!


Påmelding til info@nhri.no innen 22. mars 2018.
NB: begrenset antall plasser.

Registrering den 10. april mellom 09:30 og 10:00

Venue

Sentralen