We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
25
MAR

Sadhana Intensive - Thực hành Sadhana Chuyên Sâu Mar 3 - Apr 8

11:00
12:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

[ English below ]

Thực hành Sadhana nâng cao là chương trình hai tuần được Swami Vishnudevananda xây dựng dựa trên chính việc thực hành Hatha Yoga của thầy ở Himalayas. Thầy nói rằng sáu tháng thực hành chuyên sâu này đã cho thầy năng lượng để thực hiện sứ mệnh truyền bá Yoga ở phương Tây trong vòng 40 năm tiếp theo.
Trong khóa học này, học viên thực hành Hatha Yoga 9 giờ mỗi ngày (chia làm 3 buổi), và nghiên cứu kinh sách cổ điển.

Lưu ý: khoá học chỉ dành cho những giáo viên đã tốt nghiệp TTC

- Thời gian: Từ 25/03đến 08/04/2018
- Địa điểm : Sivananda Yoga Resort and Training Center -
K'lan Resort, hồ Tuyền Lâm, phường 4, Đà Lạt
- Liên hệ: Sivananda Yoga Resort and Training Center
- Điện thoại: 0263 6501100
- Email: vietnamyogaresort@sivananda.org
- Xem thêm chi tiết và Đăng kí online tại: http://bit.ly/2CWDbF2
----------------------------------------------
Sadhana Intensive is a two-week program devised by Swami Vishnudevananda based on his own hatha yoga sadhana in the Himalayas. He said that six months of this intensive practice gave him the energy to carry out his mission of spreading the teachings of yoga in the West for the next 40 years.
In this course Students work towards nine hours (three sections) of hatha yoga per day and study classical scriptures.

PREREQUISITE
Sadhana Intensive courses are open only to Sivananda Teachers Training Course (TTC) graduates

- Arrival: Mar. 25th arrival from 12 pm.
- Departure: Apr. 8th after 3 pm.
- Location: Sivananda Yoga Resort and Training Center -
K'lan Resort, Tuyen Lam Lake, Da Lat, Vietnam
- Contact: Sivananda Yoga resort and training center
- Tel: 0263 6501100
- Email: vietnamyogaresort@sivananda.org
- Register online at: http://bit.ly/2CWDbF2