We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
27
MAR

Generalforsamling

19:00
21:00
Slagelse Motionsklub
Event organized by Slagelse Motionsklub

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Dagsorden
Generalforsamling 2018
Tirsdag den 27. marts 2017, kl. 19.00
Bibliotekets store sal, Stenstuegade, Slagelse
28. februar 2018
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til kr. 300,- pr. medlem pr. år for voksne og kr.100,- for børn. Aldersgrænsen for barn - voksen går ved 14 år.
6. Valg:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
" Torben Andersen (modtager genvalg)
" Annette Lene Andersen (modtager genvalg)
" Ole Hansen (modtager ikke genvalg)
c) 1 suppleant for 2 år
" Finn Christensen (modtager genvalg)
d) revisorer for 1 år
" Doris Møller (modtager genvalg)
" Morten Vig (modtager genvalg)
e) revisorsuppleant for 1 år
" Kenneth Smith (modtager genvalg)
7. Eventuelt
Kåring af årets motionist.