We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
26
APR

Ranný Budíček - Zásady kvalitného webu

09:00
11:00
Slovak Business Agency
Event organized by Slovak Business Agency

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(Odborný seminár pre podnikateľov)

Inšpiratívne stretnutie pre malých a stredných podnikateľov. Check-nite si, ako ste na tom so znalosťami, bez ktorých sa v dnešnej dobe nezaobídete! Vysvetlíme Vám základné princípy online marketingu, to, ako funguje, čo od neho očakávať a pridáme aj tipy, na čo si dať pozor. Po akcii budete mať základný prehľad v tomto progresívnom odvetví, ktorého súčasťou jednoducho musíte byť!

ČO SA NA ODBORNOM SEMINÁRI DOZVIETE?
- Aké sú základné predpoklady funkčného webu
- Ako stanoviť najdôležitejšie KPI
- Ako skontrolovať výkonnosť svojho marketingu/agentúry
- To najdôležitejšie z hrozby pre e-shopy menom GDPR
- Čo implementovať vo Vašej propagácii webu, aby ste mali náskok pred konkurenciou

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Simona Kubán podniká v oblasti digitálneho marketingu v renomovanej online agentúre EnterCompany. Skúsenosti ďalej získavala na medzinárodnom oddelení nákupu v Raiffeisen Bank, kde bola zodpovedná za nákup marketingových a iných služieb pre skupinu bánk v 16 krajinách. Vlastný biznis rozbiehala už počas štúdia, kedy bola spolumajiteľkou export-import spoločnosti zameranej na obchodovanie komodít s Vietnamom a USA. V súčasnosti pravidelne prednáša na univerzitách, v technologických inkubátoroch a spolupracuje s agentúrou SBA.
EnterCompany skončila medzi top 8 agentúrami v kategórii výkonnostné kampane (performance) v digitálnej súťaži Digital Pie 2017 a v roku 2018 získala ocenenie Rising stars - 3. miesto v kategórii najrýchlejšie rastúcich digitálnych agentúr. Okrem toho, patrí do top 15% českých a slovenských Google partnerských agentúr.

KEDY?
26.04.2018, 09:00 - 11:00 hod.

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Prihlasujte sa TU:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerldRCofksQF9ss09tXjIpkAt0BCzqCn53qpjuFISSpGB5sA/viewform

Ukončenie registrácie: 25.4.2018 do 15:00 hod.

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861
________________
PODMIENKY - PODNIKATELIA:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.
Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Účasť je bezplatná.
Kontakt: rp@npc.sk