We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
31
MAR

Podpora formou poukázania 2% zo zaplatenej dane

13:00
13:00
Spoločenstvo Tulipánci
Event organized by Spoločenstvo Tulipánci

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Priatelia!

Rok 2017 bol pre naše Spoločenstvo veľmi úspešný.
Veľmi nás teší, že môžeme deťom a mladým prinášať plnohodnotné stretká, akcie a aktivity počas celého roka. Avšak všetky tieto aktivity stoja nemalé finančné prostriedky. A práve s nimi nám môžete pomôcť VY. Stačí ak darujete svoje 2% zo zaplatenej dane Spoločenstvu Tulipánci a podporíte tým voľnočasové aktivity pre deti a mládež, pretože oni sú naša budúcnosť.

Tlačivo, ktoré jednoducho vyplníte v počítači a vytlačíte nájdete tu:
http://tulipanci.sk/wp/wp-content/uploads/2018/01/tla%C4%8Divo-Spolo%C4%8Denstvo-Tulip%C3%A1nci-2-z-dane-za-rok-2017.docx

Vytlačené prázdne tlačivá nájdete na stolíku v zadnej časti kostola na Tulipáne.

Ďakujeme!