We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

Veřejná Soutěž - Duben

09:00
15:00
Střelnice U Plynáren Tachov
Event organized by Střelnice U Plynáren Tachov

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

1. - 6. DISCIPLÍNA
 obranná střelba libovolným způsobem na papírové a kovové terče ve vzdálenosti cca 10-75 metrů.
o velkorážová pistole – otevřená mířidla, bez úprav, 2ks zásobníků, min. 104 ks munice

1. Disciplína :
 sestava kovových a papírových terčů, počet munice 12 ks – neomezeno
2. Disciplína:
 sestava kovových a papírových terčů, počet munice 16 ks – neomezeno
3. Disciplína:
 sestava kovových a papírových terčů, počet munice 24 ks – neomezeno
4. Disciplína:
 sestava kovových a papírových terčů, počet munice 24 ks – neomezeno
5. Disciplína:
 sestava kovových a papírových terčů, počet munice 16 ks – neomezeno
6. Disciplína:
 6 ks papírových terčů, počet munice 12 ks – neomezeno

Dopravní dostupnost
Tachov směr Planá k benzíně BENZINA a dále značeno.

Organizační plán soutěže
09:00 – 10:00 registrace
09:00 – 09:30 střelecká kontrola a rozstřel rozhodčích
09:30 – 09:40 nástup, zahájení soutěže, poučení,
10:00 – 14:00 odstřílení 1. - 6. disciplíny
12:00 – 12:30 přestávka pro rozhodčí, zveřejnění dosaženích výsledků
14:05 – 14:15 uzávěrka výsledku
14:15 – 14:30 vyhlášení výsledků
Organizační plán soutěže je pouze orientační.

Zpracování výsledků
Bude provedeno v programu WinMSS
Důležité upozornění

1. soutěžící se povinně v čas a řádně zaregistrují,

2. soutěžící, který se do zahájení soutěže nezaregistruje, nemá nárok na vznesení protestu,

3. prezentace je možná maximálně do uzavření I. disciplíny, prezentace musí obsahovat tyto údaje Jméno, Příjmení, číslo ZP a svůj vlastní podpis,

4. soutěžící soutěží na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí podpisem na prezenční listinu stvrzuji, že byl/a seznámena s bezpečnostními pravidly a provozem na střelnici a veškeré údaje na listině jsou k soutěžící osobě pravdivé,

5. dle nařízení zákona o zbraních a střelu č.119/2002 sb. uvedena v zákonu č. 484/2008 nabyta účinnosti dne 1. 2. 2009 je zbraň v prostoru střelnice za účelem držení ne k nošení (tudíž bez náboje v komoře i v zásobníku, či zásobníku ve zbrani) při porušení nařízení bude soutěžící diskvalifikován ze soutěže,

6. závodníkovi se uděluje výjimka z bodu 5, na možnost nošení munice v zásobníku potřebné pro danou disciplínu, na kterou se připravuje z důvodu rychlejší činnosti na povely,

7. veškerá činnost se zbraní se provádí na povel rozhodčího na úseku, nepovolená manipulace se zbraní na palebné čáře (úseku) bude soutěžící diskvalifikován v dané disciplíně či ze soutěže,

8. během soutěže je zakázáno sběr střeleckých komponentů (nábojnice), při porušení budete v dané disciplíně diskvalifikováni,

9. soutěžící svým podpisem stvrdí na výsledkový list dané disciplíny shodnost se zapsáním hodnocením rozhodčího na úseku,

10. výše protestu je 500,-Kč, které jsou odevzdané hlavnímu rozhodčímu, maximálně do uzavření výsledků, při uznání protestu je částka vrácena,

11. zbraň při zahájení činnosti na palebné čáře (úseku) bude vždy uložena v opaskovém pouzdře tak aby spoušť byla celkově kryta ( pokud není v disciplíně dáno jinak, a je nutno zbraň před požitím vždy natáhnou bicí mechanismus),

12. soutěž není rozlišena v žádné kategorii (muži, ženy, dorost, zbraně a munice),

13. soutěžící bude zařazen do výsledkové listiny jen s jednou zbraní a to se zbraní, ve které je soutěž ustanovena,
13.1. soutěžící má právo opakovat disciplínu v případě, že vznikla závada na zbrani či munici, která je způsobena závadou výrobcem,
13.2. v případě závady na zbrani či munici, která nevznikla ze strany certifikovaného výrobce nemá soutěžící právo opakovat disciplínu,
13.3. v případě, že závada na zbrani nelze odstranit smí soutěžící dostřílet soutěž jinou zbraní v dané kategorii, ve které zahájil soutěž,

14. soutěžící má právo střílet v závodě více druhy zbraní za předpokladu řádné registrace,
14.1. při využití střelby více druhy zbraní bude střelec druhou zbraní střílet jako poslední ve skupině (squadu)
14.2. při využití střelby více druhy zbraní nebude soutěžící zahrnut do výsledkové listiny, jeho výsledek bude zpracován a vyhodnocen pro daného soutěžícího samostatně,
5. veškeré počty munice jsou uváděny v požadovaném minimální množství na danou disciplínu. Pořadatel si vymezuje právo na účasti v závodě, změnu v pravidlech, propozicích,