We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
01
MAY

Zawody ujeżdżeniowe ZR A oraz ZT A -dwudniowe

09:00
18:00
Stajnia Wierzbna - BialyLas
Event organized by Stajnia Wierzbna - BialyLas

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zapraszamy na dwudniowe zmagania ujeżdżeniowe w terminie 1 i 2.05.
Zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżeniu
1-2.05.2018
1. Organizator:
Biały Las Grzegorz Przybylski
Wierzbna, 58-130 Żarów
Tel. 661612520, 605371673
Zawody.bialylas@gmail.com

2. Termin zawodów: 1-2.05.2018

3. Zgłoszenia: Wyłącznie poprzez panel www.zawodykonne.com do 25.04.2018

4. Biuro zawodów:
Obsługa komputerowa:

Sprawy organizacyjne i płatności : Paulina Przybylska 661612520 oraz Dorota Antoniak

5. Komisja sędziowska: Izabela Bek Kaczkowska (sędzia główny) Ewa Formicka (delegat DZJ)
6. Warunki ogólne:
Przepisy ogólne PZJ
Regulamin rozgrywania zawodów krajowych - ujeżdżenie
Regulamin Weterynaryjny PZJ
Osoby startujące w zawodach towarzyskich muszą posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start

7. Wymagane dokumenty: zgodnie z przepisami

8. Zaproszeni: Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w WZJ, zawodnicy bez przynależności klubowej i niezrzeszeni (zawody towarzyskie). W przypadku zawodów towarzyskich startujący nie muszą posiadać licencji sportowej.

Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na swój koszt i ryzyko - organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, również w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych zdarzeń; zaleca jednak ubezpieczenie NW a koni od OC

9. Program: Start o godzinie 9:00 (organizator ma prawo do zmiany godzin rozpoczęcia konkursów a także do zmiany programów po wcześniejszym poinformowaniu zawodników).

Wtorek 1.05.2018

1. L2 Towarzyski
2. Program paraolimpijski Pierwsze Kroki (załącznik do propozycji)
3. L2 regionalny
4. P3 Towarzyski
5. P2 - regionalny
6. D2 regionalny
7. N5regionalny
8. C1 regionalny
9. CC1 regionalny
10. CS1 regionalny


Środa 2.05.2018
11. L3 towarzyski
12. L3 regionalny
13. P4 towarzyski
14. P4 regionalny
15. D3 regionalny
16. N4 regionalny
17. C2 regionalny
18. CC2 regionalny
19. CS2 regionalny

W przypadku startów w konkursie zawodników na kucach, konkurs zostanie podzielony na serię kuców i dużych koni
W zgłoszeniach koniecznie proszę podawać jeśli zawodnik startuje na kucu!

10. Podłoże: Czworobok konkursowy 20m x 60m, podłoże kwarcowe w systemie ebbe und flut (www.equisystem.pl) , rozprężalnia bezpośrednio przy czworoboku konkursowym, podłoże jw. Do dyspozycji zawodników również hala o wymiarach 20 x 50m –podłoże zwykłe, piaszczyste
Czworobok udostępniony będzie dla zawodników na jeden dzień przed zawodami bez ograniczeń czasowych.

11. Nagrody: Organizator przewiduje floo dla zwycięskich 25% koni oraz nagrody rzeczowe i finansowe dla zwycięzców poszczególnych konkursów. Dekoracje nastąpią po zakończeniu każdego konkursu.

12. Sprawy weterynaryjne:
Lekarz zawodów: Michał Kornaszewski 609 283 888
Powiatowy lekarz weterynarii wyznaczony przez PIW.
Konie muszą posiadać aktualne badania i szczepienia zgodnie z przepisami weterynaryjnymi, bez w/w dokumentów konie nie będą wpuszczane na teren zawodów
Schemat szczepień: Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni – obowiązuje następujący schemat szczepień:
Szczepienie podstawowe: pierwsze sczepienie w dniu rozpoczecia szczepień, drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92-go dnia od pierwszego szczepienia
co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji):
szczepienia przypominające: żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na 7 dni przez przybyciem na zawody.

13. Opłaty organizacyjne:
Ř Start 55zł, boks 250 za cały czas trwania zawodów.
Ř Opłaty startowej należy dokonać na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
Ř Rezerwacje na boksy tylko drogą mailową Zawody.bialylas@gmail.com i tylko z dowodem wpłaty. Bez wcześniejszej opłaty za boks rezerwacje nie będą przyjmowane. Liczba boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, Boksy w stajni letniej zadaszonej oraz namiotowej. Organizator zapewnia słomę w boksie oraz prosi o zabranie ze sobą żłobów Istnieje możliwość zarezerwowania boksu dzień wcześniej
Ř Organizator nie posiada siana na sprzedaż.
Ř W przypadku rezygnacji ze startów po terminie zgłoszeń – opłaty za boks nie będą zwracane.
Ř Zgłoszenie po terminie jak i każda zmiana na listach startowych – 20zł. Każda zmiana do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa tylko za zgodą Sędziego Głównego w zależności od możliwości organizacyjnych
Ř Rezygnacja ze startów w dniu zawodów - opłata 30zł
Ř Opłaty za boksy należy dokonywać na konto:
Ř
Biały Las Grzegorz Przybylski
Panków 24
58-100 ŚWIDNICA
Bzwbk
84 1090 2343 0000 0001 3105 6725

14. Dodatkowe świadczenia:
Na miejscu restauracja oraz hotel: fb- Biały Las Restauracja Hotel - Wierzbna
W celu zarezerwowania pokoi prosimy dzwonić pod numer 661 612 520
Inne noclegi:

*Hotel Esperanto w Świdnicy
74 632 23 33

15. Informacje dodatkowe:
Na terenie zawodów obowiązuje zakaz puszczania psów luzem
Prosimy zbierać odchody po swoich koniach – zwłaszcza na terenie poza czworobokiem konkursowym
Prosimy nie lonżować koni na głównym placu zawodów (rozprężalnia )
Lonżowanie możliwe na hali

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

1. Oczekuje się, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną.
2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami.
3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach.
4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.