We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
19
APR

Ordinær Generalforsamling

19:00
21:00
Stige Friskole
Event organized by Stige Friskole

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 19. april 2018 kl.19.00-21.00 på Stige Friskole.

Vi ønsker, at I som forældre prioriterer deltagelsen i generalforsamlingen – hvor vi har brug for jeres input og holdning til skolens fortsatte positive udvikling, generalforsamlingen er et afgørende organ på skolen.
Friskolen er kendetegnet ved stort forældreengagement og forældredeltagelse i skolens fællesskab.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning (til orientering).
4. Skolelederens beretning (til orientering).
5. Tilsynsførendes udtalelse (til orientering).
6. Det reviderede regnskab for 2017 (til orientering).
7. Bestyrelsens budgetforslag for 2018 (til orientering).
8. Indkomne forslag:
9. Valg til bestyrelse:
Ved opstilling af kandidater skal der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kønnene i henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Mindst 5 medlemmer skal være forældre til børn på skolen.
o Skolekredsen vælger hvert år 1 bestyrelsesmedlem blandt skolens forældre eller skolekredsen, skiftevis kvinde og mand.
o Forældrekredsen vælger 2 bestyrelsesmedlemmer blandt skolens forældre.

På valg er:
Anders Rasmussen - modtager valg
Torben Busch Funch - modtager valg
Mette Søndergaard Kaysen - modtager valg

10. Valg af suppleanter:
o Skolekredsen vælger mindst 1 bestyrelsessuppleant blandt skolens forældre eller skolekredsen.
o Forældrekredsen vælger mindst 1 bestyrelsessuppleant blandt skolens forældre.
Valget gælder for 1 år.

11. Eventuelt.

Skolen er vært for kaffe, kage, øl og vand.
Regnskab er vedlagt. Detaljeret regnskab er fremlagt på skolens kontor fra den 20. marts 2018.

Bestyrelsen