We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
23
MAY

Workshop 2: Hur utvecklas turismen i Berg på bästa sätt?

18:00
21:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Besöksnäringen spelar en allt större roll i kommunens utveckling och redan idag lever många av våra invånare direkt eller indirekt av turismen. I och med att besöksnäringen utvecklats kraftigt inom regionen så ser kommunen ett behov av att se över hur näringslivet och kommunen bäst organiserar sig för att kunna arbeta strategiskt för en ansvarsfull utveckling.

För att komma igång med arbetet så välkomnar vi företagare, föreningar och andra intresserade till två träffar där Karin Gydemo-Grahnlöf (JHT) leder oss i framtagandet av en ny turismstrategi för Berg.

Vi bjuder på mat från kl 17.
Träffen bygger på arbetet från Workshop 1, men man kan delta på träffen även om man inte var med på den.
Både politiker och tjänstepersoner från kommunen deltar.

Målsättningar med arbetet:
Tydliggöra roller och ansvar – vem gör vad bäst?
Prioritera aktiviteter, samverka och identifiera framtida organisation
Skapa underlag för fortsatta insatser och beslut för utveckling av kommunens besöksnäring
Förståelse av besöksnäringen och dess påverkan
Kunskap om varför gästen ska välja oss
Hur kan vi förstärka bilden av oss via kommunikation och leverans?

Anmälan till Ketty Engrund 0687-164 08