We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Åpent møte i Bodø om sannhetskommisjonens mandat

18:00
20:00
Sámediggi - Sametinget
Event organized by Sámediggi - Sametinget

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Stuorradigge l mierredam ásadit duohtavuodakommisjåvnåv mij galggá guoradallat dárojduhttempolitihkav ja vierredagojt ma li Vuona sámij ja guojnaj vuoksjuj dagáduvvam. Dálla besa árvvalusájt Duohtavuodakommisjåvnå mandáhttaj buktet. Sámedigge bivddi rabás tjåhkanimijda Duohtavuodakommisjåvnå sáme sebrudahkaj tjanátjit.
Lågå ienep dánna:
https://www.samedigge.no/AAdaasa/Moalgedime-Duohtavuoda-ja-semadimkommisjaavnaa-mandahta-birra

Goassa/gånnå: Vuoratjismáno 12. b., kl. 18.00, Stormen girjjevuorkká, Bådåddjo
_______________________________________________
Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.
Les mer her:
https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat

Tid og sted: Torsdag 12. april, kl. 18.00-20.00, Stormen bibliotek, Bodø