We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
14
APR

II zawody strzeleckie o Mistrzostwo SKS BIELIK w Dźwierzutach

10:00
16:00
Strzelnica "almax"
Event organized by Strzelnica "almax"

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

II ZAWODY STRZELECKIE
o Mistrzostwo Strzeleckiego Klubu Sportowego „BIELIK” w Dźwierzutach

1. Cel zawodów:
- propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa w województwie Warmińsko-Mazurskim oraz województwach ościennych,
- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
- zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa,

2. Organizator:
- Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach
- Firma Szkoleniowo – Usługowa „ALMAX” w Olsztynie,

3. Termin i miejsce:
14 kwietnia 2018 roku. Otwarta strzelnica w Dźwierzutach
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,

4. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 25,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.
UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania muszą w trakcie strzelania używać ochronników
wzroku (okulary) i słuchu (słuchawki). Organizator nie zapewnia ochronników wzroku
i słuchu. Osoby nie posiadające ochronników nie zostaną dopuszczone do strzelania.

5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.

6. Konkurencje:

- Pistolet sportowy - broń o kal. 5,6 mm (strzelanie w ograniczonym czasie):
• 20 strzałów ocenianych,
• Cel – 20 metalowych blach
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
• Odległość - 10 do 50 metrów
• Postawa: stojąca
• Sposób przeprowadzenia konkurencji: po komendzie „start”, zawodnik przeładowuje broń i ostrzeliwuje metalowe cele (blachy) w dowolnej kolejności,
• Czas: max. 2 minuty
• Ocena: za trafienie uznaję się przewrócenie celu metalowego (blachy),
• Klasyfikacja: o zajętym miejscu decyduje ilość przewróconych metalowych celów. Im większa ilość przewróconych blach, tym wyższe miejsce. Blachy przewrócone po komendzie „stop” nie będą brane pod uwagę. W przypadku uzyskania takich samych wyników (miejsca w klasyfikacji od I do VI), o wyższym miejscu decyduje krótszy czas strzelania.
- Pistolet centralnego zapłonu (strzelanie szybkie):
• 2 x 5 strzałów ocenianych (z wymianą magazynka)
• Cel – 5 tarcz IPSC oraz 2 tarcze neutralne
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
• Dobieg – 7 metrów
• Odległość 12 i 7 metrów
• Postawa: stojąca, a następnie klęcząca (postawa zza przesłony)
• Sposób przeprowadzenie konkurencji: po sygnale timera zawodnik biegnie 7 metrów przyjmuje postawę stojącą, przeładowuje broń i oddaje po jednym strzale do tarcz od 5 do 1 (z prawej strony przesłony), następnie przemieszcza się do przesłony nr 2 wymienia magazynek, przyjmuje postawę klęczącą i ponownie oddaje po jednym strzale do tarcz od 1 do 5 (w lewej strony przesłony)
• Klasyfikacja: do uzyskanego czasu strzelania dodaje się sekundy karne, za trafienie w pole A- 0,00 sekund kary, pole C – 2,00 sekundy kary, pole D – 4,00 sekund kary, nie trafienie w pole punktowe – 6,00 sekund kary, trafienie w cel neutralny – 8 sekund kary. O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce.

- Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie):
• Ilość naboi - 7 (śrut)
• Cel – metalowy oraz rzutki
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
• Odległość: od 8 do 12 metrów,
• Postawa: stojąca,
• Sposób przeprowadzenie konkurencji: zostanie omówiony w dniu zawodów.
• Klasyfikacja: do uzyskanego czasu strzelania dodaje się sekundy karne, za trafienie w cel - 0,00 sekund kary, w sytuacji, gdy cel nie zostanie przewrócony lub zniszczony – 5,00 sekund kary. O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce.

- Karabin sportowy (przyrządy otwarte, typu szczerbinowego, bez lunet, np. TOZ, BRNO):
• Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
• 2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)
• Cel – tarcza olimpijska TS-4
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
• Odległość - 25 metrów
• Postawa: stojąc

- Karabin czarnoprochowy:
• 3 strzały próbne w czasie 6 minut
• 5 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
• Cel – tarcza do pistoletu szybkostrzelnego
• Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
• Odległość 50 metrów,
• Postawa: stojąca.


W strzelaniu do tarcz sportowych (konkurencja: karabin czarnoprochowy, karabin sportowy) o kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.

W strzelaniu z ograniczonym czasem sposób klasyfikacji określony jest w opisie danej konkurencji.
Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.
W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą).
Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

Wszyscy uczestnicy zawodów muszą w trakcie strzelania używać ochronniki wzroku i słuchu. Organizator nie zapewnia tych ochronników. Osoby, które nie będą miały ochronników wzroku i słuchu nie zostaną dopuszczone do strzelania.

7. Sprawy finansowe:
- koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
- koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
- pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

8. Nagrody:
- za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy,


9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.


10. Zgłoszenia:
W dniu zawodów.
Informacje na temat zawodów można uzyskać:
Albert Dzik
tel. kom. 607088575


11. Postanowienia końcowe:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma
prawo złożyć protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do
protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania
protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.