We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
25
APR

Medlemsmöte, vårterminen 2018

15:15
19:00
Studentkåren i Östersund
Event organized by Studentkåren i Östersund

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

For english, read below.
------
Visste ni att medlemsmötet är Studentkårens högsta beslutande organ? 👨‍⚖️👩‍⚖️

Onsdag den 25 april är det dags för vårterminens medlemsmöte!

Där kommer vi bland annat att behandla propositioner och motioner.
Styrelsen kommer att presentera det arbetet som gjort under verksamhetsåret 2017. Styrelsens arbete har även granskats av våra revisorer som till medlemsmötet ska presentera sina revisionsberättelser.

Vi kommer att välja vice ordförande för Studentkårens sektioner och utskott, välja ledamöter och suppleanter till Kårstyrelsen samt välja Ordförande för Studentkåren 18/19! ✍️🤓

Vill du som kårmedlem vara med och påverka Studentkårens arbete? Kom på medlemsmötet och gör din röst hörd! 🗣

Mer info om hur du gör för att kandidera till ett förtroendeuppdrag eller skicka in en motion till medlemsmötet kommer!

Möteshandlingar: http://www.studentostersund.se/medlem/medlemsmote/

---

Did you know that the member meeting is the highest decision making body of the Student Union?

Wednesday 25 April it's time for the spring semester's member meeting! We will elect the vice president of the Student Union's sections and committees, elect members and alternates to the Student Union Board and choose the President of the Student Union 18/19! This is just a small part of everything that will happen! ✍️🤓

Do you want to participate in and influence the work of the Student Union? Come to the member meeting!

More information about how to candidate and how send in a motion to the meeting will come soon!