We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
28
APR

Valgmøte i Studentparlamentet

11:00
18:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(ENGLISH BELOW)
Vil DU bli den nye sjefen til rektor Curt Rice?
Har du lyst til å være med å representere studentene på OsloMet når viktige beslutninger skal tas? Eller kjenner du noen som er engasjerte og burde stille til valg? Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet, og det skal velges til store og små verv. Les mer om vervene og valgprosessen her: https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/valg-i-studentparlamentet/.

ALLE STUDENTER ved OsloMet kan stille til disse vervene:
Arbeidsutvalget i Studentparlamentet*
Universitetsstyret*
Klagenemnda*
Skikkethetsnemnda*
Studentparlamentets kontrollkomite*
Læringsmiljøutvalget
Forsknings- og utviklingsutvalget
Utdanningsutvalget
Valgkomiteen til Studentparlamentet
Kulturutvalget
Tilsettingsutvalgene
Tildelingskomiteen for OsloMet-potten

Møtet finner sted i Q1015 i P42 lørdag 28. april. Vi håper du stiller til valg! Vel møtt :)

(* Valgkomiteen innstiller på disse vervene)


----------------------------------------------------------------------------------------
Do you want to be the New boss of rector Curt Rice? Would you like to be part of representing the students at OsloMet when important decisions are being made? Or do you know someone who should run for election? The Student Parliament Election Meeting is coming up, and we are electing students representatives for different Committees and Boards. Read more about the election process and positions here: https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/valg-i-studentparlamentet/- (PS! The information is in Norwegian. You can also contact vk.sphioa@gmail.com)

ALL STUDENTS at OsloMet are eligible to run for these positions:
The Executive Committee of the Student Parliament*
The University Board*
The Committee of Appeals*
Suitability Committee*
The Student Parliament Control Committee*
The Learing Environment Committee
The Education Committee
The Research and Development Committee
The Student Parliament Election Committee
The Cultural Events Committee
The Board of Appointments
The Committee of the OsloMet-funds for Student Unions

The Meeting will take Place in room Q1015 in Pilestredet 42 on Saturday the 28th of April. We hope you want to run for election! See you there :)

(*The Election Committee recommends for these positions)