We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
16
APR

Handa Gote Research and Development: Die Rache

19:30
21:00
Alfred ve dvoře / Motus
Event organized by Alfred ve dvoře / Motus

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

***ENGLISH TEXT FOLLOWS***
Psychedelický western z česko-německého pomezí. Dvě ženy a dva muži, které spojuje zločin a touha po odplatě. Příběhem o pomstě se Handa Gote zamýšlejí nad tenkou vrstvou, která odděluje civilizační slupku od animálního jádra. Stačí drobné zakolísání a surová živočišná podstata se obnaží. Pomsta. Láska.

Uvádí Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře ve spolupráci se Studiem ALTA a Jedefrau.org. Die Rache se hraje v prostorách Studia ALTA.

Pravidlo odvety je temná vzpomínka na dobu, ve které platil jen ten zákon, který si člověk zařídil sám. V civilizaci, která se pyšní svou organizovaností, svými normami, pravidly a právním systémem, zůstává ovšem stále atraktivní. Pomsta je univerzálně srozumitelná, funguje napříč kulturami, lidé všech sociálních vrstev jsou připraveni se mstít, nebo se příběhem pomsty alespoň kochat.

Handa Gote zde záměrně pracují se zcela jednoduchým syžetem a jednoduchou strukturou, kterou najdeme ve většině filmů či literárních děl, které pomstu tematizují. Herecká složka projektu staví na vlastním výzkumu kolektivu a vstupuje do kombinace s některými principy divadla Nó, herectví éry němého filmu a minimalistického tance. Die Rache je meditací nad fenoménem odplaty, která vede ke zničení. Nevíme, odkud postavy příběhu přicházejí a co událostem předcházelo, ale vidíme, kam nevyhnutelně směřují.

Připravili: Procházka, Mäkelä, Švábová, Kalivodová, Smolík, Housková, Dörner, Hybler, Svatoš, Skála, Kropáček.

Handa Gote Research & Development se věnuje experimentování s dramaturgií, začleňování nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči, laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném zpochybňování výše zmíněných disciplín.

Web: www.handagote.com

Produkce: Jedefrau.org
Spolupráce: Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Studio ALTA
Premiéra: 30. 3. 2017, Studio Alta, Praha
Podpořili/poděkování: hl. m. Praha, Ministerstvo kultury ČR

***
“’Before you embark on a journey of revenge, dig two graves.” Confucius

Presented by Motus, producers of the Alfred ve dvoře Theatre, in co-operation with Studio ALTA and Jedefrau.org.

70 min. / no language barrier

A psychedelic Western from the Czech-German border region. Two women and two men, joined by crime and the desire for revenge. With this story of vengeance, Handa Gote explores the thin layer that separates the civilizational husk from the animal core. All it takes is a minor tremor to lay bare the animal essence. Revenge. Love.

The rules of revenge are a dark reminder of a time when only one law counted – the law that man wrote himself. But this law remains attractive even in a civilization that takes pride in its level of organization, its norms, and its legal system. Revenge is universally comprehensible and functions across cultures. People of all social classes are capable and willing to take vengeance or at least to enjoy a story of revenge.

Handa Gote consciously works with a simple subject and simple story structure, like the kind we find in most movies or works of literature on the subject of vengeance. The actors’ performances are based on collective research and make use of various elements of Noh theater, silent-era acting, and minimalist dance. Die Rache is a meditation on the phenomenon of revenge leading to perdition. We do not know the backgrounds of the story’s characters or what preceded the events of the performance, but we see where they are inexorably headed.

Created by: Procházka, Mäkelä, Švábová, Kalivodová, Smolík, Housková, Dörner, Hybler, Svatoš, Skála.

Handa Gote Research & Development is devoted to experimenting with dramaturgy, working with non-theatrical elements, and developing its own concept of post-dramatic and post-spectacular theatre. For many years the group has taken inspiration from science and technology, and its members continuously explore theatrical language and engage in laboratory work in the fields of sound and lighting design, all the while questioning these disciplines’ established practices.

Web: www.handagote.com

Produced by: Jedefrau.org
Premiere: 30. 3. 2017, Studio ALTA, Prague
With support from: The City of Prague, the Czech Ministry of Culture

Venue

Studio ALTA