We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Ceremonia wręczenia Nagrody im. Lwa Sapiehy

15:00
18:00
Studium Europy Wschodniej UW
Event organized by Studium Europy Wschodniej UW

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

KAPITUŁA NAGRODY IMIENIA LWA SAPIEHY
ma zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia
NAGRODY IMIENIA LWA SAPIEHY
którą otrzyma
ALAKSANDR FIEDUTA z Mińska

Uroczystość odbędzie się w środę, 4. kwietnia 2018 r., o godz. 15-tej w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

R.S.V.P. Uprasza się o potwierdzenie zamiaru obecności do 2. kwietnia, do 4-tej p.p. (tel. 22 55 21 888; e-mail: programy.studium@uw.edu.pl)

ALEKSANDR FEDUTA
Trzynasty Laureat NAGRODY IMIENIA LWA SAPIEHY

Białoruski literaturoznawca i politolog, ur. w 1964 r. w Grodnie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Europejskiego Instytutu Humanistycznego w Wilnie. Doktorat z zakresu historii literatury rosyjskiej obronił w 1997 roku
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Jelcu (Federacja Rosyjska). W 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Aleksandr Feduta jest znaną postacią w życiu naukowym Białorusi i regionu, a także Polski, dokąd regularnie przyjeżdża w celu wzięcia udziału w konferencjach naukowych lub odbycia kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Jest uznanym badaczem polsko-białoruskich oraz białorusko-rosyjskich stosunków historycznych i literackich. Zajmuje się historią kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w Wielkim Księstwie Litewskim. Jest autorem książek m.in.: Polacy w Petersburgu w pierwszej połowie XIX wieku (Moskwa, 2010) oraz „Kim byś nie był, mój czytelniku…” Problem czytelnika w literaturze epoki puszkinowskiej (Mińsk, 2015). Jest członkiem honorowym Litewskiego PEN-Klubu, laureatem Nagrody Białoruskiego PEN-Klubu im. Alesia Adamowicza oraz Nagrody Białoruskiego PEN-Klubu im. Franciszka
Olechnowicza. Dwukrotnie przyznawano mu Nagrodę Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Wolne słowo”.

„Nagroda imienia Lwa Sapiehy” ma na celu honorowanie wybitnych zasług w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi, skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nagroda została zainicjowana przez Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i Studium Europy Wschodniej UW, a ufundowana przez grupę polskich uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet w Białymstoku. Zgodnie z zasadami Nagrody, Laureat będzie kolejno gościł na tych uniwersytetach i prowadził wykłady na temat Białorusi. „Nagroda imienia Lwa Sapiehy” otrzymała Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy