We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
19
APR

Föreläsning ”Ta hand om gamla byggnader”- Luento ”Pidä huolta

18:00
20:30
Stundars
Event organized by Stundars

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Gamla gårdar och miljöer -projektets första föreläsning: ”Ta hand om gamla byggnader” hålls den 19. april kl. 18-20:30 i Hantverkarhuset, Stundars, Stundarsvägen 5, Solf. I början av föreläsningen presenteras projektets innehåll. Anmälningar senast 12.4 för serveringens skull. Välkommen! Anmälningar och information om projektet: Anni Lehtimäki tel. 050 514 0444, e-post: anni.lehtimaki(a)stundars.fi, www.stundars.fi.

Stundars är projektägare för det Leader-finansierade utbildningprojektet ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten”. Målgruppen är kommande och nuvarande ägare till gamla hus i Österbotten. Målet är att ge behövlig kunskap, skicklighet och färdighet för att iståndsätta gamla gårdar. Projektet finansieras även av Kulturfonden. Tillfällena är delvis på svenska och delvis på finska.
***
Vanhat rakennukset ja ympäristöt- hankkeen ensimmäinen luento: ”Pidä huolta vanhoista rakennuksista” pidetään 19. huhtikuuta klo 18–20.30 Stundarsin Käsityöläistalossa, Stundarsvägen 5, Sulva. Tilaisuuden aluksi esitellään hankkeen sisältöä. Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumisia 12.4. mennessä. Tervetuloa! Ilmoittautumiset ja lisätietoa hankkeesta: Anni Lehtimäki p. 050 5140444, sähköposti: anni.lehtimaki@stundars.fi, www.stundars.fi.

Stundarsin museo hallinnoi Leader-rahoitteista koulutushanketta ”Vanhat rakennukset ja ympäristöt – kestävä voimavara Pohjanmaalla”. Hanke pyrkii palvelemaan tulevia ja nykyisiä vanhojen talojen omistajia Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on antaa rakennusten kunnostamisessa tarvittavia tietoa, taitoja ja valmiuksia. Hanketta rahoittaa myös Svenska kulturfonden. Hankkeen tilaisuudet ovat osin suomeksi ja ruotsiksi.

Venue

Stundars