We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
07
APR

Lär dig finska tillsammans med andra unga sverigefinnar!

00:00
23:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ÄR DU 13-26 ÅR OCH VILL LÄRA DIG FINSKA FRÅN GRUNDEN?
Nu startar Sverigefinska ungdomsförbundet upp studiecirklar i Stockholm för just dig!

PRAKTISK INFO OCH ANMÄLAN:
De första två träffarna kommer att äga rum i maj på Sensus studieförbund i Stockholm (Torkel Knutssonsgatan 39). Exakta datum för träffarna går vi ut med till alla anmälda 8/4.
Antalet platser är begränsade så hör av dig så fort som möjligt till venla.odenbalk@ungfin.se och anmäl dig om du är intresserad!
Du kan anmäla dig om du är 13-26 år och det krävs inga förkunskaper i det finska språket.

DEADLINE FÖR ANMÄLAN: lördag 7/4 2018.

BAKGRUND:
Det finns många unga sverigefinnar idag som har tappat sitt språk och vill återerövra det. Därför vill Sverigefinska ungdomsförbundet, i samarbete med studieförbundet Sensus, skapa studiecirklar i nybörjarfinska! Dessa innebär att man tillsammans fördjupar sig i intressanta teman som berör Finland och den sverigefinska minoriteten. Tanken är att unga sverigefinnar ska ha möjlighet att lära sig mer om sina rötter, samtidigt som man lär sig det finska språket. Vi kommer att starta upp fler studiecirklar i Stockholm under hösten och på sikt är målet att sprida cirklarna även till övriga Sverige.

VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?
Studiecirkelverksamhet är en hörnsten i folkbildningen som möjliggör för alla att tillägna sig ny kunskap. I en studiecirkel lär man sig saker tillsammans och bestämmer hur träffarna ska se ut genom en demokratiskt ordning. I varje grupp finns en studiecirkelledare, som fått en introduktionsutbildning genom Sensus och Sverigefinska ungdomsförbundet. Ledarens roll är inte att vara en lärare men denne tar på sig ansvar att kalla till träffar i Sensus lokaler, skapa goda förutsättningar för lärandet och lägger, utifrån gruppens önskemål, upp schemat och planen för de olika träffarna.

VÅRA FINSKASTUDIECIRKLAR
Tanken är att studiecirkelträffarna äger rum minst 1 gång i månaden. Schemat kommer vi att bestämma tillsammans med alla deltagare. Vi kommer att utgå från teman som lyfter olika aspekter av Finlands samhällsliv, politik, historia och kultur. Det kommer också finnas möjlighet att lära sig om vad man har för rättigheter som tillhörande en nationell minoritet och den sverigefinska minoritetens historia i Sverige. Vilket temat blir väljer vi utifrån deltagarnas egna intressen.

Det finns utrymme för att vara kreativ i skapandet av cirkelträffarnas program och inte bara läsa grammatik och glosor. Kanske vill ni baka tillsammans efter finska recept? Kanske vill ni göra studiebesök någonstans eller gå och se en finsk film? Det kommer också finnas möjlighet att träffa såväl aktörer från Finland som från det sverigefinska förenings- och kulturlivet.