We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
26
MAR

Ocena i postępowanie kliniczne u dorosłych z chorobami neurologi

17:30
20:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane, dziękujemy i do zobaczenia!


🚀🔥🚀DARMOWY WARSZTAT - WROCŁAW🚀🔥🚀

🔥Opis:
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z koncepcją oceny i leczenia osób dorosłych z dysfunkcjami neurologicznymi.
Warsztat składa się z teoretycznego wprowadzenia do nowoczesnej neuro-rehabilitacji oraz sposobu, w jaki można ją zastosować w procesie wnioskowania klinicznego.

🔥🎓Cele:
- Omówienie analizy ruchu w oparciu o koncepcję The Bobath Concept / PNF
- Poszukiwanie i doskonalenie umiejętności obserwacji, analizy, testowania u osób z zaburzeniami neurologicznymi .
- Łączenie doświadczeń i praktyki klinicznej
- Wytłumaczenie klinicznego podejścia do pracy z pacjentem z niewydolnością piramidalną

🔥🎓Efekty nauczania:
Pod koniec warsztatu uczestnicy potrafią:
-Opisać kluczowe elementy związane z analizą pozycji / postawy (siedzącej / stojącej) i sekwencji ruchów (wstań ,usiądź i wstań)
-Zidentyfikować kluczową charakterystykę sprawnego wzorca ruchowego i rozpoznawać potencjalne przyczyny braku jego wydajności
- Zastosowanie wiedzy z zakresu analizy ruchowej do oceny, uzasadnienia klinicznego i leczenia pacjentów z dysfunkcją neurologiczną

🎓🔥Kto naucza❓
Adamidis Sakis PT, PhD
- 24 lata doświadczenia w leczeniu pacjentów neurologicznych w jego klinice oraz w prywatnych ośrodkach rehabilitacyjnych.
- Wykładowca i nauczyciel kliniczny na studiach podyplomowych i magisterskich na wydziale fizjoterapii Instytutu Edukacji Technologicznej w Salonikach, Grecja
- Międzynarodowy nauczyciel kształcenia podyplomowego z zakresu rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego
- Ortopedyczny terapeuta manualny, 2003
- IPNFA (PNF Adv. Instructor), 2007 i 2011
-IBITA (instruktor Bobath) 2015
-MCTA (Mulligan Instructor), 2007


🔥❓Dla kogo jest ten warsztat❓
Wykwalifikowani Fizjoterapeuci i studenci fizjoterapii
Jak zapisać się na warsztat?
Jeśli chcesz ubiegać się o miejsce na kursie to skontaktuj się bezpośrednio z organizatorem kursu.


🔥🎓ZAPISY❓:
Wyślij maila na kontakt@mkmedica.pl w tytule wpisz "Warsztat - Ocena i postępowanie kliniczne u dorosłych z chorobami neurologicznymi lub uszkodzeniem OUN" w treści swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Adres: Ostrowskiego 30b - SWPS Wrocław


🔥🎓Literatura:
-Graham JV, Eustace C, Brock K, Swain E, Irwin-Carruthers S. (2009) -Koncepcja Bobath we współczesnej praktyce klinicznej. Tematy w rehabilitacji udarów 16: 57-68
-Horak FB. (2006) Orientacja postawy i równowaga: co powinniśmy wiedzieć o kontroli nerwowej równowagi, aby zapobiec upadkom? Wiek i starzenie się 35 (S2): ii7-ii11
-Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkoleniowe Instruktorów Bobath (2008) ----Założenia teoretyczne i praktyka kliniczna www.ibita.org pdf dokumentacja