We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
03
APR

Dr Dragica Stanojlović "Psihologija zla" - predavanje

19:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

U utorak, 3.4.2018.g. od 19h časova u Salonu kod Porte ( Zmaj Jovina 16, Vršac) Tačka susretanja priređuje predavanje dr Dragice Stanojlović pod nazivom „Psihologija zla“

Dr Dragica Stanojlović rođena je 1948. godine. Završila gimnaziju u Smederevskoj Palanci 1967. godine. Upisala medicinski fakultet na Univerzitetu u Beogradu 1968. godine. Diplomirala 1974. godine. Posle redovnog lekarskog staža i jednogodišnjeg bavljenja opštom medicinom zaposlila se u Neuropsihijatrijskoj bolnici u Vršcu. Specijalizirala je neuropsihijatriju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit položila 1981. godine. U toku specijalističkih studija započinje postdiplomske studije na Univerzitetu u Zagrebu jer je želela da se bavi lečenjem zavisnika od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. Postdiplomske studije završava 1982. godine. Iste godine brani magistrarski rad pod naslovom : "Karakteristike ličnosti mladih alkoholičara i faktori socijalne sredine koji utiču na njihovo formiranje"
Tokom rada sa zavisnicima dugog dve decenije, deset godina je rukovodila odeljenjem “ B“Neuropsihijatrijske bolnice "Dr Slavoljub Bakalović" u Vršcu, na kome su lečeni alkoholičari i aktivno je radila na primeni savremenih psihijatrijskih metoda u ovoj oblasti. Završila je subspecijalizaciju iz grupne psihoterapije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 1986. godine. Jedna je od osnivača i terapeuta Kluba produžne terapije u Vršcu i dugogodišnji član "Jugoslovenske organizacije klubova produžne terapije". U Neuropsihijatrijskoj bolnici u Vršcu organizovala je više stručnih skupova posvećenih tretmanu zavisnika. Aktivno je sarađivala na zajedničkim projektima sa Psihijatrijskom klinikom u Novom Sadu i Zavodom za mentalno zdravlje u Beogradu.
Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom : "Tretman alkoholičara sa poremećajem ličnosti", 1993.godine.
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu dodelio joj je 1991. godine titulu primarijusa. Bila je predsednik Lekarskog društva Vojvodine, podružnice Vršac, Plandište i Bela Crkve. Aktivno je učestvovala sa stručnim radovima na više od dvadeset kongresa i naučnih skupova u bivšoj Jugoslaviji.
Autor je dvadeset stručnih radova iz oblasti psihijatrije.
Objavila je dve zbirke pesama i pedeset i šest eseja sa socijalnom tematikom u časopisu „ Republika“.
Od 1998. godine radi u sopstvenoj neuropsihijatrijskoj ordinaciji u Vršcu.
Na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača“ Mihailo Pavlov“ 2010. izabrana je za redovnog profesora za predmete „ Zdravstvena nega dece „ i „ Fiziologija sa elementima anatomije“ i „ Psihopatologija razvojnog doba“

SPISAK OBJAVLJENIH STRUČNIH RADOVA

1. Stanojlović,D., Rehabilitacioni program rada sa alkoholičarima u hospitalnim uslovima
„ Engrami“ Jugoslovenski časopis za kliničku psihijatriju , psihologiju i granične discipline. Separat, Vol. 11, br. 1-2, Beograd, 1989.

2. Stanojlović,D., Recidiv alkoholne bolesti kao posledica neizgrađenog novog sistema funkcionisanja, Bilten kluba produžne terapije, br. 3-4, str. 64-69. Zavod za bolesti zavisnosti, Beograd, 1985.

3. Stanojlović, D., Specifičnosti rada u grupi alkoholičara sa asocijalnim poremećajem ličnosti
„Alkoholizam“ stručno-naučni Zavoda za bolesti zavisnosti, br. 1-2, str. 37-41, Beograd,. 1990.
4. Stanojlović, D., Borederline sindrom i alkoholizam, Zbornik radova sa kongresa psihijatara Jugoslavije, str.131-138. Novi Sad, 1988.

5. Stanojlović,D.,Predsedništvo terapijske zajednice, „ Alkoholizam“ stručno naučni časopis Zavoda za bolesti zavisnosti, Br. 3-4, str. 55-59, Beograd, 1989.

6. Stanojlović,D., Koliko dispanzeri medicine rada pomažu organizacijama udruženog rada u lečenju alkoholičara, Zbornik radova sa Jugoslovenskog kongresa klubova produžne terapije, str. 72-77. Kragujevac, 1986.

7. Stanojlović, D., Dileme u dijagnostici poremećaja ličnosti i alkoholizma, Zbornik radova sa Jugoslovenskog kongresa psihijatara, str. 173-179, Skoplje, 1990.

8. Stanojlović,D., Rehabilitacioni program za rad sa alkoholičarima posle hospitalnog tretmana, Zbornik radova sa Jugoslovenskog kongresa klubova produžne terapije, str. 88-96, Zagreb, 1991.

9. Stanojlović,D., Osnove programa za rad sa alkoholičarima sa poremećajem ličnosti, Zbornik radova sa Jugoslovenskog kongresa klubova produžne terapije , str. 34-40, Sarajevo , 1988.

10. Stanojlović, D., Dijagnostika poremećaja ličnosti, „ Alkoholizam“ stručno naučni časopis Zavoda za bolesti zavisnosti, br. 5-6, str. 69-77. , Beograd, 1990.

11. Stanojlović, D., Importance of Health care studies in education og nursery teachers, International Scientific Conference, Proceedings, Vrsac 2012

12. Stanojlović, D., Dileme vezane za pokušaje egzaktnog definisanja pojmova moralnosti i darovitosti, Zbornik rezimea sa 17. Okruglog stola „ Moralnost i darovitost“, Vršac 2011.

Dr Dragica Stanojlović je objavila šest knjiga pesama "Janusov osmeh" (2008), "Urbs aeterna" (2009), "Četiri godišnja doba" (2011), "Žrtvenik vremena" (2013), i "Otisci" (2015), „Nesanice“ (2017). Osim knjiga pesama autorka je napisala tri stručne knjige iz oblasti medicine. Bila je saradnik časopisa "Republika" i dok je izlazio objavila je preko sto eseja.