We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
17
APR

Susret sa dr Draganom Petrovićem

06:30
08:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

U utorak, 17.4.2018.g. od 18:30 Udruženje Tačka susretanja priređuje promociju knjige "Kraljevina Jugoslavija i SSSR 1935 - 1941" dr Dragana Petrovića; moderator večeri Ćaslav Vasić, istoričar; uvodničarka Stefana Beljin

Dragan Petrović je rođen 20. jula 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je na četiri fakulteta u okviru državnog univerziteta u Beogradu, na kojima je prethodno paralelno studirao i to: na Ekonomskom (1999), na Sociologiji (2000), na Istoriji (2000) i na Političkim naukama (2002). Završio je postdiplomske studije na Geografskom fakultetu u Beogradu, na odseku Ekonomska geografija i odbranio magistarsku tezu «Razvoj i razmeštaj industrije Beograda u 19. veku i 20. veku 2003. godine. Završio je postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsek Međunarodni odnosi i odbranio je magistarske tezu «Francusko – jugoslovenski odnosi u vreme Alžirskog rata 1952-1964. 2008. godine. Doktorirao je na Prirodno- matematičkom fakultetu u Novom Sadu, oblast Politička geografija 2007. godine sa temom disertacije «Rusija na početku 21 veka – geopolitička analiza». Stalno je zaposlen u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, kao naučni – saradnik (u toku je administrativni proces za prelazak u zvanje višeg naučnog saradnika – vanrednog profesora).
Bio je koautor osam međunarodnih naučnih zbornika, a objavio je i oko šezdeset naučnih i stručnih radova u domaćim naučnim časopisima. Do sada je objavio trinaest knjiga, od čega dvanaest naučnih – monografija i jednu zbirku stručnih članaka (osam kao samostalan autor i pet kao koautor sa po još jednim autorom). To su : «Demokratska modernizacija u Srbiji», (2005) koautor, izdavač Institut za političke studije; «Savremeni predsednički sistemi», (2005) koautor, izdavač IPS; «Zajednička država Srbije i Crne Gore», (2006), koautor, izdavač IPS; «Kulturna politika francusko – jugoslovenskih odnosa 1949-1959, (2006.), izdavač IPS; «Istoriju industrije Beograda», razvoj i razmeštaj industrije Beograda u 19. veku i 20. veku, u dve knjige (prvi tom do 1941. i drugi do 2006.) u izdanju Srpskog geografskog društva (2006); «Novi Ustav i savremena Srbija», (2007), izdavač IPS; «Demografska obeležja savremene Rusije». (2007), izdavač Srpsko geografsko društvo; «Promene političkog sistema Srbije», (2007.), koautor, izdavač Hektor print; «Rusija na početku 21. veka (2007.), izdavači Prometej iz Novog Sada i Institut za političke studije iz Beograda; «Srpske političke stranke», (2007.) izdavač IPS; «Savremeni svet 2006- 2008.», zbirku stručnih radova iz međunarodnih odnosa, izdavač Nova srpska politička misao (2008); «Srpski narod i velike sile – kulturno istorijski procesi» u koautorstvu sa mr Jasminom Nikolić čiji je izdavač Prometej iz Novog Sada u suizdavaštvu sa Institutom za političke studije. Naučna monografija «Geopolitika postsovjetskog prostora» u izdanju Prometeja iz Novog Sada i Instituta za međunarodnu politiku i privredu je njegova trinaesta knjiga. Priprema za štampu naučnu monografiju «Francusko – jugoslovenski odnosi u vreme Alžirskog rata 1952- 1964». Angažovan je na izradi velike enciklopedije srpskog naroda projekta SANU, deo privredna istorija, gde je član redakcije i autor većeg broja odrednica. Potpredsednik je Društva za privrednu istoriju Srbije. Nosilac je više sertifikata sa domaćih i međunarodnih edukativnih seminara. Između ostalih međunarodnih skupova učestvovao je u kontinuitetu na više od deset višednevnih međunarodnih naučnih skupova koje je finansirala nemačka fondacija Hans Zajedel štiftung u periodu 2006-2008. Višegodišnji je član i funkcioner Društva srpsko-ruskog jedinstva, kao i višegodišnji aktivni član Društva za kulturnu saradnju Srbija – Francuska. Višestruki je učesnik i organizator kulturno naučnih skupova srpsko-ruskog i srpsko-francuskog prijateljstva i saradnje. Član je srpsko-američkog centra. Govori francuski jezik, a koristi se ruskim i engleskim (delimično i ukrajinskim jezikom). Od 2009. do 2013. godine je bio član glavnog odbora Srpske napredne stranke koju je napustio zbog neslaganja oko politike prema Kosovu i Metohiji prihvatanja Briselskog sporazuma. Krajem 2014. godine priključuje se Demokratskoj stranci Srbije. Živi i radi u Beogradu[1].
Dela[uredi]
Napisao je nekoliko knjiga o međunarodnim odnosima u međunarodnoj politici:
• Geopolitika Francuske 2013.
• Stubovi spoljnje politike Srbije - EU, Rusija, SAD i Kina 2012.
• Geopolitika Sredozemlja
• Ravnoteža nuklearne moći SAD i Rusije (SSSR)
• Francusko - srpski odnosi 1800- 2010/ 2011.
• Francuska na raskršću
• Geopolitika Zakavkazja 2010.
• Predsednički izbori u Ukrajini 2010.
• Srpski političke stranke
• Integracioni procesi na postsovjetskom prostoru
• Rusija i Evropa
• Ka multipolarnom svetskom poretku
• Dunavska strategija
• Geopolitika savremene Ukrajine 2009.
• Francusko - jugoslovenski odnosi u vreme alžirskog rata
• Geopolitika postsovjetskog prostora 2008.
• Srpski narod i velike sile
• Savremeni svet 2006- 2008.
• Srpski političke stranke 2007.
• Rusija na početku XXI veka - geopolitička analiza
• Promene političkog sistema Srbije
• Demografska obeležja savremene Rusije
• Novi Ustav i savremena Srbija
• Francusko - jugoslovenski kulturni odnosi 2006.
• Istorija industrije Beograda
• Zajednička država Srbije i Crne Gore
• Savremeni predsednički sistemi 2005.
• Demokratska modernizacija u Srbiji[2][3]..