We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
07
APR

Arbetsseminarium om marin kultur / Merellisen kulttuurin työpaja

11:00
16:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Är du intresserad av Västnylands marina historia? Kom då med på ett arbetsseminarium om marint kulturarv i Ekenäs naturum.

Vi samlar in mångsidig information om det marina kulturarvet och undervattenskulturarvet i Ekenäs med närregion, t.ex. vrak, platser för skeppsbrott, barlastplatser, bryggor, broar, olika strandstrukturer, hamnar, farleder, sjömärken, fiskeutrustning, industrier vid stränderna och gamla kvarnplatser. Dessutom presenteras projektet BalticRIM och Museiverkets marinarkeologiska arbete.

Arbetsseminariet är avgiftsfritt och vi välkomnar särskilt båtägare, dykare, fiskare och andra som rör sig på vattnet och som är intresserade av marinhistoria och marinarkeologi! Anmäl dej via länken nedan senast 2.4.2018.

Arrangörer: det internationella projektet BalticRIM, Museiverket, Forststyrelsen, Ekenäs museum och Piraya rf

OHJELMA / PROGRAM
Kahvia / kaffe
11.00 Riikka Tevali (BalticRIM-projekt/Museoverket): Tervetuloa työsaminaariin / Välkommen till arbetsseminariet, BalticRIM- projekt
11.15 Maija Matikka (Museiverket): Merellinen viranomaistyö Museovirastossa / Det Maritima myndighetsarbetet i Museiverket
11.30 Päivi Pihlanjärvi (Museiverket): Baltacar-projektet och
Laura Seesmeri (Turku universitet): Gallup om undervattens landskap
11.45 Maakuntamuseon esitelmä / Landskapsmuseets föredrag: ”Ekenäs från havssidan”
12.15 Patrick Lybeck, Piraya rf: Det maritima Ekenäs ur dykarens synvinkel
12.45 LOUNAS (lohikeitto, projekti tarjoaa lounaan) / LUNCH (laxsoppa, seminariet erbjuder lunch)
13.15 Työseminaari ja kahvi / Arbetsseminariet och kaffe
15.30 Metsähallitus/ Forststyrelsen: Natur under vattenyta i Ekenäs
16.00 Työseminaari loppuu / Arbetsseminariet avslutar


Oletko kiinnostunut Länsi-Uudenmaan merellisestä historiasta? Osallistu merellisen kulttuuriperinnön työpajan Tammisaaren luontokeskuksessa.

Tavoitteena on kerätä tietoa Tammisaaren ja sen ympäristön merellisestä ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä, muun muassa hylyistä, haaksirikkopaikoista, painolastipaikoista, laitureista, silloista, erilaisista rantarakenteista, satamista, väylistä, merimerkeistä, kalastuslaitteista, rantojen teollisuuskohteista ja vanhoista myllynpaikoista. Lisäksi työpajassa esitellään BalticRIM-hankkeen ja Museoviraston meriarkeologista työtä.

Työpaja on maksuton, mutta toivomme ilmoittautumista oheisen linkin kautta netissä 2.4.2018 mennessä

Järjestäjät: BalticRIM-hanke, Museovirasto, Metsähallitus, Tammisaaren museon sekä Piraya rf:n