We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
19
APR

Töötuba: Stephanie Felber & Barbara Lehtna

11:30
16:30
TantsuRUUM
Event organized by TantsuRUUM

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ENG below/

Liikumisuurimuslik töötuba
+
performatiivne sekkumine avalikus ruumis
=

Stephanie Felber & Barbara Lehtna: „CORAM PUBLICO“
Avalikku Ruumi Kujundades


Kuidas kujundada avalikust linnaruumist oma mängumaa?
Milline on avalik ruum, milline isiklik ruum?
Mis hetkel tulevad mängu žestid, kindlad käitumisnormid ja väljakujunenud tavamustrid?
Liikumislaboris uurime, kuidas on võimalik just liikumise abil avalikku ruumi tunnetada ja performatiivselt muuta. Töötoas püüame luua liikumiskeele, mis põhineb linnamaastikel saadud ühistest kogemustest. Seejärel püüame kogutud ning läbitunnetatud materjalile toetudes mõelda, kuidas vormida sellest kõigile osalejate sobiv avalik sekkumine.

Töötuba annab võimaluse uurida füüsilise suhtluse erinevaid tasemeid ning märgata erinevaid väikeseid reegleid, millele oma igapäevaelus toetume. Kõigi meie kehad on tuttavad teatud märkide, žestide ning liikumissüsteemidega, nüüd on võimalik uurida, miks see nii on. Uurimustöö viime läbi nii individuaalsetel kui ka grupitööl põhinevate harjutuste abil.

Töötoa tulemiks on Tallinna linnaruumis esitletav / mängitav / katsetatav performatiivne sekkumine, mis toimub Goethe Instituudi korraldatud festivali "Saksa kevad" raames.


Protsessi osad:
1. Töötuba TantsuRUUMis
2. Performatiivsed sekkumised Tallinna linnaruumis Goethe Instituudi festivali "Saksa Kevad" raames
3. Tagasiside andmise ja saamise võimalus

Ajaline raam ja asukoht:
Töötuba TantsuRUUMis
19. aprill 2018 kell 11:30 - 14:30
20. aprill 2018 kell 11:30 - 15:30

Sekkumised:
21. aprill 2018 kell 10:30 - 12:00 Telliskivi Loomelinnakus
22. aprill 2018 kell 15:00 - 16:30 Harju ja Viru tänavatel

Osalemine:
Töötuba on suunatud inimestele, kes tunnevad huvi avalikus ruumis liikumise vastu.
Osalemine on tasuta, ent vajalik on kohalolu töötoa kõikides osades.
! Töötuba mahutab kuni kuus huvilist !

Registreerimise tähtaeg:
12. aprill 2018
Registreerimiseks: http://tantsuagentuur.ee/event/artfusion-7/
Küsimuste korral palume pöörduda: Joanna Kalm > joannakkalm@gmail.com

Töötoa keel:
Inglise keel (vajaduse korral tõlge eesti ja saksa keelde)


_-_-_
www.stephanie-felber.de
Stephanie Felber tegeleb oma töödes peamiselt sotsiaalsete teemadega ja teda huvitavad peamiselt inimestevaheline suhtlus, mis toimub avalikus ning jagatud ruumis. Tema tantsualaste teoste loomist on siiani toetanud Müncheni linn, Goethe Instituut, Bavaaria Riiklik Kaasaegse Tantsu Liit ja Cologne Kunstsalongstiftung Quartier. Tema töid on mängitud Pathose Ateljees Münchenis, Leipzigis (töö pälvis parima Saksa Tantsu Soolo auhinna), Quartier am Hafen Cologne'is ja paljudes teistes kohtades.

Stephanie viib pidevalt läbi rahvusvahelisi loenguid ning töötube. Aastatel 2011-2012 oli ta ka Müncheni Kaunite Kunstide Akadeemia lektor, pidades loenguid teemal "playing around the concept of enough". Stephaniet huvitab lisaks visuaalne kunst ning selle kasutamine tantsukunstis. Ta on loonud koreograafiaid erinevate liikumispuuetega inimestele, millest ühe näitena võib esile tuua projekti "Oh happy day Inklusionschor". Selles töös loodi koreograafia 190-le erineva füüsilise võimekusega inimesele, mille eest pälvis Stephanie 2015. aastal ka Baieri Sotsiaalministeeriumi kultuuriauhinna "Miteinaderpreis".

_____

www.barbaralehtna.com
Barbara Lehtna on vabakutseline etenduskunstnik ja lavastaja, kes sehkendab peamiselt tantsuga. Tema peamisteks huvideks on päris inimeste päris lood, avaliku ruumi mõtestamine ning nende kahe ühte sidumine füüsilise teatri keele abil.

Igapäevaselt on ta Doris Uhlich'i rahvusvahelise tantsukompanii liige ning töötab palju erinevate koreograafide ja lavastajatega üle Euroopa (nt. Julian Hetzel, Chris Kondek, Christiane Kühl, Viesturs Meikšanš, Rafal Dziemidok jt). Ta loob regulaarselt ka oma lavastusi ning armastab luua suurvorme, kus laval on korraga tihti rohkem kui 100 inimest. Ta on huvitatud visuaalse ning füüsilise teatri ühendamisest läbi erinevate liikumiskatsetuste.
-_-_-


TantsuRUUM on toetav keskkond ja kohtumispaik tantsuprofessionaalidele. Tegemist on tantsuprofessionaalide koostöö – ja arenguplatvormiga, mida viib ellu Eesti Tantsuagentuur koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga.

Toetajad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Tallinna Goethe Instituut.

Vaata infot tantuagentuur.ee/tantsuruum


ENG/


Movement research workshop
+
Performative interventions in public
=

Stephanie Felber & Barbara Lehtna: „CORAM PUBLICO“
Designing Public Space


How do we create performative situations in public space?
With different choreographic modules, we turn a district into our playground and try to find out how we can shape and influence it through our movement.

The movements we are dealing with are above all those resulting from observations in the everyday urban environment. Here we want to become fans of choreography present in social mechanisms. In doing so, we shed light on how the body maintains and expresses itself individually and within a group.


Format:
1. Workshop
2. Interventions in public space in the city of Tallinn
3. Feedback

Timeframe and location:
Workshop at TantsuRUUM
19th April 2018 at 11:30-14:30
20th April 2018 at 11:30-15:30

Interventions:
21st April 2018 at 10:30 - 12:00 in Telliskivi
22nd April 2018 at 15:00 - 16:30 in Vanalinn

Participation:
Workshop is open to people who are interested in decoding everyday movement language and intervening in public space.
Participation is free of charge and is required over the entire timeframe.
! Only six participants !

Workshop language:
English (possible translation if needed into Estonian & German)

Registration:
Deadline: 12th of April 2018
Registration: http://tantsuagentuur.ee/event/artfusion-7/
Questions at Joanna Kalm > joannakkalm@gmail.com


-_-_-
www.stephanie-felber.de
Stephanie Felber often deals with social issues and public life and is working between the interface of visual and performing arts. Her choreographic works have been funded by the Department of Culture of the City of Munich, the Goethe-Institut and the Kunstsalonstiftung Quartier am Hafen Cologne.

Her works have been presented at Pathos Atelier Munich, the euro-scene Leipzig (Best German Dance Solo), Quartier am Hafen Cologne, Španski Borci Cultural Centre, (JSKD) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti and Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA Ljubljana, Mediteranski Plesni Center Svetvincenat, Shawbrook Irland, Museum der bildenden Künste Leipzig, Dock11 Berlin, 19th FAKI FESTIVAL ZAGREB, IN PROGRESS-FEEDBACK FESTIVAL Athens.

She holds international and national workshops and lectures to share her artistic approach. From 2011 to 2012 she conducted the seminar "play around the concept of enough" at the Munich Academy of Fine Arts.

Furthermore she is interested in art and inclusion and is choreographing for the inclusive theatre group of Freie Bühne München e.V. and for the project "Oh happy day Inklusionschor" (190 people with and without disabilities and refugees) for which she received 2015 a cultural prize "Miteinanderpreis" of the Bavarian Ministry of Social Affairs.

___

www.barbaralehtna.com
Barbara Lehtna is a theatremaker, who fiddles with dance a lot. She mostly concentrates on people’s stories, public disruptances and real life theatre pieces.

On a daily basis she is a part of Doris Uhlich's dance company and also works a lot with other choreographers and directors all over Europe (f.e. Julian Hetzel, Chris Kondek, Christiane Kühl etc).

She also creates her own pieces on a regular basis and is known for creating several pieces for more then 100 performers on stage at once. She is interested in creating visual and physical performances that are connected to the processes happening in the everyday life.
-_-_-


This workshop can happen thanks to the following 'bodies'
- Estonian Cultural Endowment
- Estonian Ministry of Culture
- Tallinn Goethe-Institut

Venue

TantsuRUUM