We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
06
APR

Ankara Tartişmalari / 2017-2018 - 13

18:00
20:00
Tarih Vakfı/Ankara
Event organized by Tarih Vakfı/Ankara

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

TARİH VAKFI

ANKARA TARTIŞMALARI / 2017-2018 - 13
6 Nisan 2018

‘Muhteşem’ Yıllardan, ‘Büyük Kaçgun’a:
16 ve 17. Yüzyıllarda Anadolu’da İklim, Tarımsal Üretim ve Nüfus Hareketleri

Mehmet Kuru
(Sabancı Üniversitesi)

Geleneksel tarihyazımı 16. yüzyıl sonu ile 17. yüzyıl başlarını imparatorluk kurumlarının “bozulmaya” başladığı ve imparatorluğun “duraklama” sürecine girdiği dönem olarak işaret eder. Bu dönem, modern tarihçiler tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli analitik yaklaşımlar ve farklı metodolojilerle bir süredir tekrar ele alınmakta ve “gerileme paradigması” olarak nitelenen kavramsallaştırma muhtelif açılardan sorgulanmaktadır. Son yıllarda, bilhassa çevresel etmenler ve iklim değişikliği de dönem üzerine yapılan incelemelerde toplumsal çalkantıları tetikleyen önemli bir dinamik olarak kendisine yer bulmuştur. Ancak bu yaklaşımın da beraberinde getirdiği birtakım problemlerin altını çizmek gerekir.
Öncelikle, Celali isyanlarının ve sosyal çalkantıların başladığı 16. yüzyıl sonlarını analizin çıkış noktası olarak ele almak, dönemin iklimsel ve çevresel dinamiklerini değerlendirirken önceki ve sonraki dönemlerin dışarıda bırakılmasına neden olmuştur. Bu dönem sınırlaması ise üzerinde durulan iklim değişikliklerini Longue Durée [uzun dönem] içinde bir bağlama oturtmayı imkânsız kılmaktadır. Ayrıca, varılan sonuçların Anadolu ve hatta imparatorluğun geneli için geçerli olduğu varsayımı tüm bölgesel farklılıkların törpülenmesi sonucunu doğurmuştur. Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Kuru, sunuşunda, yukarıdaki sorunların aşılabilmesi için iklim ve yağış rejimlerinin uzun dönemli seyrini göz önüne alarak 16. yüzyıl başından 17. yüzyıl ortalarına kadar uzanan dönemi ekolojik perspektiften ele alacak. Bu iklimsel/ekolojik dönüşümün tarımsal üretim ve nüfus hareketleri üzerindeki etkisini inceleyerek bölgesel farklılaşmaları vurgulayıp, imparatorluğun kriz dönemlerini farklı bir nedensellik ilişkisi içinde yeniden yorumlayacak.

Mehmet Kuru
Lisans eğitimini 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde, yüksek lisansını 2009 yılında Sabancı Üniversitesi’nde tamamladı. 2017 yılında, Toronto Üniversitesi tarih bölümünde Natalie Rothman danışmanlığında hazırladığı Locating an Ottoman Port-City in the Early Modern Mediterranean: Izmir 1580-1780 başlıklı teziyle doktor ünvanını aldı. Erken modern dönem Akdeniz dünyası, çevre tarihi ve şehir tarihi başlıca çalışma alanlarıdır. 2017 yılından bu yana çalışmalarına Sabancı Üniversitesi bünyesinde devam ediyor.