We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

ZoKB Manažer §181/2014 Sb. - kurz (Praha)

09:00
17:00
TAYLLOR & COX s.r.o.
Event organized by TAYLLOR & COX s.r.o.

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Jednodenní kurz Manažera kybernetické bezpečnosti.

Role Manažera kybernetické bezpečnosti:
Podle zákona nese odpovědnost za návrh a realizaci bezpečnostních opatření v rámci organizace. Tento kurz je zakončený certifikační zkouškou a vyhovuje všem požadavkům Zákona o Kybernetické Bezpečnosti. Absolventi kurzu tak řádně splnili legislativní povinnost ZoKB.

V praxi je manažer ISMS jakýmsi mezistupněm mezi nejvyšším vedením – výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti (strategickou úrovní managementu) a operativní úrovní.


Funkce a úkoly manažera informační bezpečnosti:
- Realizuje nezbytná bezpečnostní opatření;
- Dohlíží na plnění úkolů stanovené plánem zvládání rizik;
- Monitoruje účinnost opatření a výsledky projednává s výborem;
- Informuje o incidentech, neshodách výbor kybernetické bezpečnosti;
- Připravuje podklady pro přezkoumání bezpečnosti vedením organizace.

Cíle kurzu:
- Získat kvalifikaci pro výkon role dle ZoKB 181/2014Sb.
- Ušetřit náklady spojené s implementací požadavků zákona
- Vědět jak vytvořit kybernetický manuál pro řízení organizace