We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

ZoKB Auditor §181/2014 Sb. -kurz (Praha)

09:00
17:00
TAYLLOR & COX s.r.o.
Event organized by TAYLLOR & COX s.r.o.

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Jednodenní kurz ZoKB Auditor §181/2014 Sb.

Naučíte se auditovat kybernetické systémy pro výkon role Auditora Zákona o Kybernetické Bezpečnosti (ZoKB). Akreditovaný kurz, zakončený certifikací, v souladu s požadavky §181/2014Sb.

Role Auditora Kybernetické Bezpečnosti:
Auditor kybernetické bezpečnosti vykonává svoji roli nestranně a výkon jeho role je oddělen od výkonu role Manažera ZoKB, Architekta ZoKB i Garanta ZoKB. Samozřejmostí je i nezávislost auditora vůči předmětu auditu!

Funkce a úkoly auditora kybernetické bezpečnosti:
- Ve spolupráci s Manažer ZoKB se podílí na plánování auditu;
- Hodnotí soulad realizovaných bezpečnostních opatření s požadavky;
- Poskytuje nezávislou zpětnou vazbu o účinnosti systému bezpečnosti informací;
- Na základě zjištění v průběhu auditu zpracovává závěry a dokumentuje výsledky.

Co se naučíte:
- Plánovat a připravit audit
- Vyhodnotit získané výstupy a implementovat opatření
- Vypracovat auditní zprávu a realizovat nápravná opatření
- Zpracovat rozdílovou analýzu IS vůči požadavkům zákona o kybernetické bezpečnosti