We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
05
MAY

Seminar: Posthumanisme og kunst for barnehagebarn

14:00
16:00
Teaterhuset Avant Garden
Event organized by Teaterhuset Avant Garden

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

I forbindelse med visning av Teater Fots nye prosjekt «Verken Fugl eller Fisk» inviterer vi til seminar om posthumanisme og kunst for barnehagebarn.

Seminaret er åpent for alle interesserte og er gratis!


Seminaret stiller spørsmål omkring små barns møte med kunst: Trenger de å forstå det de opplever? Kan det finnes flere måter å forstå på? Er ubevisste faktorer en del av forståelsene? Hvilken rolle spiller materialitet, visuelle, lydlige og kroppslige opplevelser? Hvor viktig er utøvernes kompetanse på små barn, improvisasjon og lek? Og ikke minst: På hvilke måter spiller teori og filosofi inn i de kunstneriske prosessene?

Den pågående debatten om posthumanistiske perspektiver i barnehageforskningen vil danne et utgangspunkt for seminaret. Det vil berøre forholdet mellom kunst og forskning, og spørsmålet om hvordan filosofiske nyorienteringer har påvirket både kunsten og forskningen.


INNLEDERE:
Anne Beate Reinertsen, professor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), innleder om posthumanisme og barnehageforskning.

Lise Hovik, kunstnerisk leder i Teater Fot og førsteamanuensis i drama og teater ved DMMH, innleder om feltet kunst for de minste, og deler erfaringer fra den skapende prosessen med "«Verken Fugl eller Fisk».


Etter innledningene blir det åpnet for spørsmål og felles diskusjon.//Seminaret følges opp med et nytt seminar til høsten. Da vil Verken-Fugl-eller-Fisk-prosjektet presentere sin andre forestillingsversjon, tilpasset babyer. I etterkant av disse visningene blir det et nytt seminar med fokus på teoretiske perspektiver. Dette seminaret legges opp som en filosofisk samtale om betydningen av affekt i kunst for de minste, basert på tekster av Gilles Deleuze og Felix Guattari.//