We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
20
APR

Motion Control Dance Class / Dosbarth Motion Control Dance

16:15
17:15
Motion Control Dance Studio
Event organized by Motion Control Dance Studio

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Community dance class for children aged 6+ years and parent / guardian that allow families to enjoy the art of movement together. We focus on developing confidence and self esteem. Dance is great for your mind, body and soul.

A six week course with classes running every Friday from 20/04/18 to 25/05/18 inclusive

#DateDays

Dosbarth dawnsio cymunedol i blant 6+ oed ynghyd â rhiant/gwarcheidwad sy’n galluogi teuluoedd i fwynhau’r grefft symudiad gyda’i gilydd. Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu hyder a hunan-barch. Mae dawnsio’n wych i’ch meddwl, eich corff a’ch enaid.

Cwrs chwe wythnos gyda dosbarthiadau’n cael eu cynnal bob Dydd Gwener o 20/04/18 i 25/05/18 gan gynnwys y diwrnodau hynny.