We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
20
MAY

Impronautics czyli praktyka improwizacji z Samem Alty

12:00
16:00
11 Dom. Taniec - Ruch - Rozwój
Event organized by 11 Dom. Taniec - Ruch - Rozwój

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

english version bellow

IMPRONAUTICS z Samem Alty

20 maja 2018 we Wrocławiu
Dla osób zainteresowanych odkrywaniem świata Improwizacji

Szkolenie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie improwizacji, z wykorzystaniem ciała jako podstawowego instrumentu.

IMPRONAUTICS to studium i trwająca praktyka pogłębiania i rozwijania wrażliwości i świadomości indywidualnej i zespołowej, poszerzania zakresu ekspresji i budowania pewności siebie, aby zawsze móc tworzyć / występować w każdych okolicznościach.

IMPRONAUTICS:
Buduje zaufanie do mówienia i poruszania się przed publicznością
Rozwija umiejętności fizyczne i głosowe
Odkrywa muzykalność
Rozszerza indywidualny zakres twórczości
Zwiększa czułość reagowanie na impulsy
Uczy i ćwiczy kluczowe umiejętności improwizowania, które można zastosować w wielu sytuacjach i kontekstach; np.: teatr, taniec, muzyka, publiczne mówienie ale też życie codzienne itp...
Zapewnia czas na ćwiczenie obecności i pozwolenie na "leave-the-world-at-the-door"
Dobra zabawa

IMPRONAUTICS to forma improwizacji pozwalająca nam pozostawać w stanie obecności, który zawsze obfituje w możliwości kreatywnej ekspresji. Daje nam to możliwość połączenia się z ogromnym źródłem twórczej inspiracji, która jest w nas wszystkich, podążania za tym, co następuje.

Prowadzenie:
Samuel Alty jest muzykiem, wokalistą, performerem i aktorem, nauczycielem i animatorem. Tańczył między innymi w Royal Opera House, koncertował z Giffords Circus. Występował z członkami zespołu Pieśń Kozła. "Spędziłem wiele lat uprawiając formę teatru improwizacyjnego o nazwie Teatr Akcji. Ten warsztat obejmuje różne praktyki, które dzięki temu poznałem i stosowałem."

Warsztat prowadzony w języku angielskim tłumaczony na polski

Gdzie: Wrocław, Rynek 30 hostel The One

Kiedy: 20.05.2018 g.12.00-16.00

Cena: 90 PLN
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 40 PLN do 07.05.2018
Jeśli ktoś chciałaby otrzymać rachunek za zajęcia, to prosimy przed wpłatą zaliczki przesłać informację i dane do rachunku. Zaliczkę prosimy wpłacać na konto 11 Domu. Dane do przelewu:
ING Bank
27 1050 1575 1000 0090 7626 5397
Beata Tymes, Wrocław
tytułem 'Twoje nazwisko + Sam' – prosimy o dokładnie taką treść.

Informacje i zapisy:
Dorota Kamecka doro.kamecka@gmail.com, przez sms tel.+48 726515498
Anna Tymes anna.tymes@11dom.pl

ENGLISH

IMPRONAUTICS with Samuel Alty

20 May 2018 in Wrocław
For those interested in exploring the world of Improvisation

Training and developing practical skills in improvisation using the body as the primary instrument.

IMPRONAUTICS is a study and on-going practice to deepen and expand awareness for individual and ensemble sensitivity, expressive range, and building confidence towards being always able to create/perform under any circumstances.

IMPRONAUTICS:
Build confidence for speaking and moving in-front of an audience
Develop physical and vocal skills
Explore musicality
Expand your creative range
Highten sensitivity for responding to impulses
Learn and practise key skills for improvising that can be applied to numerous situations and contexts; E.G. theatre, dance, music, public-speaking etc...
Dedicated time for practising presense, and have permission to 'leave-the-world-at-the-door'
Have a lot of fun

IMPRONAUTICS is an improvisation form to bring ourselves into presence which is always abundant with opportunties for creative expression. This gives ourselves the opportunity to connect to the immense source of creative inspiration that is within us all, and to then see what will happen next.

leading:
Samuel Alty is a musician, vocalist, performer and actor, teacher and animator. He danced among others at the Royal Opera House, he toured with Giffords Circus. He performed with the members of the Pieśń Kozła band. „I spent many years practising a form of improvisational theatre called Action Theatre which I did before coming to Poland. So this workshop includes may different practise."

when: 20.05.2018 12.00-16.00
where: hostel The One Rynek 30 III p.
price: 90 PLN

info and registration:
Dorota Kamecka doro.kamecka@gmail.com,
Anna Tymes anna.tymes@11dom.pl