We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Re_sonance

20:00
21:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(for English, scroll down)

Червената къща представя:

RE_SONANCE

музикално-визуален пърформанс-дует за разширено пиано и соло изпълнител на Антони Райжеков

12 април | четвъртък | пърформанс и дискусия
на български | 20:00 – 21:30 | вход свободен

В RE_SONANCE връзката между инструмента и изпълнителя е трансформирана в партньорство, което прераства в непредвидим музикален дует. Комуникацията между тялото на изпълнителя и пианото се осъществява чрез специално създаден за проекта биоелектронноакустичен инструмент SOMAPHONE, проектиран от изпълнителя Антони Райжеков – български артист, преподавател и IT специалист. SOMAPHONE е свързан към пианото със сензори за вибрация. Същевременно миниатюрно безжично устройство, прикрепено към тялото на Райжеков, измерва неговите емоционални и физически реакции – честота на пулса, движениe на тялото, напрежение на мускулите – и на базата на това променя звука. SOMАPHONE бе номиниран от Music Tech Fest 2016 Берлин, Германия, за високи постижения и иновация в музикалната индустрия и звуковото изкуство. SOMAPHONE е отворен проект, в рамките на който е публикуван свободно софтуерът, скици и схеми за създаване на биоелектронни инструменти, за да бъде подпомогнато развитието на съвременните електронни и изпълнителски изкуства.

Пърформансът ще бъде последван от дискусия с публиката за използването на новите медии в изпълнителските, визуални и звукови изкуства.

Видео: https://vimeo.com/178884664

Пърформансът е част от фестивала „Следващо ниво сцена” на „Черевната къща“, който представя пет пърформанса, които използват проактивни и високотехнологични решения за включване на публиката в създаването им, както и професионални срещи между гостуващи и български артисти. Събитията се осъществяват с подкрепата на Столична програма „Култура“.

Пълната информация за фестивала ще намерите тук: http://redhouse-sofia.org/next-stage-level

+++++++

Тhe Red House presents:

Re_sonance

a musical and video performance-duet for augmented piano and solo performer by Аntoni Rayzhekov

12 April | Thursday | performance and discussion
in Bulgarian | 20:00 – 21:30 | free entrance

In RE_SONANCE the connection between the instrument and the performer is transformed into a partnership that grows into an unpredictable musical duet. The communication between the body of the performer and the piano is established through a bioelectronic acoustic instrument called SOMAPHONE designed specifically for the project by performer Antoni Rayzhekov – a Bulgarian artist, teacher and IT specialist. SOMAPHONE is connected to the piano through sensors for vibration. Meanwhile, a miniature wireless application is attached to Rayzhekov's body and measures his emotional and physical reactions – pulse rate, body movement, muscle tension – and, based on that, the sound changes. SOMAPHONE was nominated by Music Tech Fest 2016 in Berlin, Germany, for high achievements and innovations in the music industry and sound art. SOMAPHONE is an open project. The software аnd the necessary information for replicating it has been published and can be accessed for free in order to enable the creation of bioelectronic instruments and help the development of contemporary electronic and performing arts The performance will be followed by a discussion with the audience about the use of new media in the performing, visual and sound arts.

Video: https://vimeo.com/178884664

The performance is part of the Next Level Stage Festival, which is organized by The Red House and presents five performances that use proactive and high-tech solutions to involve the audience in their creation, as well as professional meetings between visiting and Bulgarian artists. The events take place with the support of the Sofia Municipality's Culture Programme.