We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
29
APR

פרשת העקדה ולמות למען האל בהגות היהודית והמוסלמית של ימי הביניים

18:00
19:30

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

התורה והקוראן / פרשת העקדה ולמות למען האל בהגות היהודית והמוסלמית של ימי הביניים
חלק מסדרת ההרצאות
"מסורות יהודיות ואסלאמיות יחד – התורה והקוראן"
-הכניסה חופשית-
The Torah and the Quran / Islamic Modernism in Modern Criticism
מרצים: ד"ר אלמוג בהר, זהייה קונדוס
לאורך ההיסטוריה התקיים דיאלוג פורה בין היהדות לאסלאם ונוצרו קשרים ענפים בין שתי המסורות. ואולם בעשורים האחרונים הסכסוך הלאומי בין היהודים לערבים הולך ונצבע בצבעים דתיים וההקצנה בשני הצדדים גוברת. לפיכך יש חשיבות עליונה להתחקות על השורש המשותף לשתי הדתות בניסיון לכונן ביניהן דיאלוג.
סדרת המפגשים היא ניסיון לבחון מזוויות שונות את יחסי הגומלין הספרותיים וההיסטוריים בין המסורות היהודיות והאסלאמיות, לעמוד על נקודות המפגש ביניהן וכן על הדמיון והשוני. במפגשים ייבחנו טקסטים מן התורה ומן הקוראן בהקשר היסטורי דומה ויוצעו כיווני מחשבה ואופקים חדשים להבנתם. כל מפגש יעסוק בסוגיה מסוימת מתוך בחינת הטקסטים היהודיים והאסלאמיים העוסקים בה, לצורך דיון השוואתי וכינון שיח משותף. הקשרים ההדוקים וההשפעה ההדדית בין שתי הדתות ייבחנו בין השאר באמצעות התמקדות בדמויות היסטוריות מכוננות, באירועים מכוננים וברעיונות מרכזיים. בימים של מתח גואה בין יהודים ומוסלמים אנו מקווים לתרום ליצירת מסגרת ידע רחבה המציגה את היבטיו השונים של השיח היהודי-אסלאמי בעבר ובהווה.

לפרטים נוספים: https://goo.gl/CxwX1f
יו"ר: דפנה שרייבר Dafna Schreiber

לקבלת עדכונים על פעילות המכון הצטרפו לרשימת התפוצה - https://goo.gl/AqqYFe