We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
05
MAY

Samopovređivanje adolescenata - praktične smernice za rad

09:00
17:00
TIM Centar - ljudski resursi
Event organized by TIM Centar - ljudski resursi

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Trening ,,Samopovređivanje adolescenata, praktične smernice za procenu i terapijski rad" ove godine je akreditovan od strane Komore socijalne zaštite Republike Srbije.

Poslednjih godina svedoci smo dramatičnog porasta problema samopovređivanja među mladima, kako u opštoj tako i u kliničkoj populaciji adolescenata. Na ovom treningu rasvetlićemo uzroke i različite uticaje koji se nalaze u osnovi ovakvih ponašanja. Razmišljaćemo o tome kako i kada uključiti porodicu u tretman. Predstavićemo terapijske intervencije koje su se pokazale efikasnim u tretmanu samopovređivanja tokom višegodišnjeg iskustva autorki programa.

Kome je namenjen trening?
:: psiholozima :: psihijatrima :: pedagozima :: defektolozima
:: socijalnim radnicima (ostvaruju 5 bodova za obnavljanje licence)
:: profesionalcima koji rade sa decom i adolescentima

Koje su dobiti učesnika treninga?
:: Vođenje intervjua sa adolescentom koji se samopovređuje
:: Prepoznavanje faktora rizika
:: Uspostavljanje diferencijalne dijagnoze
:: Prepoznavanje uloge porodice
:: Usvajanje efikasnih terapijskih intervencija u radu sa adolescentom koji se samopovređuje

Koje teme su obuhvaćene?
:: Definisanje i specifičnosti fenomena samopovređivanja u adolescenciji
:: Epidemiologija
:: Etiologija
:: Razlikovanje koncepata: Samopovređivanje /Pokušaji/Suicid
:: Rizične grupe
:: Tretman (Individualni tretman; Porodični tretman; Farmakoterapija)

Trajanje: 1 susret od 8 sati
Cena treninga iznosi 6.000,00 dinara.

Prijavljivanje i dodatne informacije: edukacija@timcentar.rs | 021/6615-812 | 065/6615-812

Voditelji:
Jasminka Marković, dečji psihijatar, doktor medicinskih nauka, porodični psihoterapeut. Skoro 20 godina se bavi psihodijagnostikom i psihoterapijom dece, adolescenata i porodica. Zaposlena na Klinici za psihijatriju, KCV, na Odeljenju za dečiju i adolescentnu psihijatriju.

Jelena Srdanović Maraš, doktor psiholoških nauka, specijalista medicinske psihologije, porodični psihoterapeut. Zaposlena je na Odeljenju za dečiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Vojvodine, ima 17 godina iskustva u radu sa decom, adolescentima i porodicama. Nosilac je evropskog sertifikata za psihoterapiju.

Trening će se uskoro održati i u Beogradu.