We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
25
APR

MammaTummy Day - öppet hus!

10:00
15:00
Träning För Mammor
Event organized by Träning För Mammor

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Föreläsningar och öppna pass, bokningsbara från 11/4.

Varje år riskerar var tredje gravid kvinna, det vill säga över 40 000 kvinnor i Sverige, att få bestående problem efter graviditet och förlossning. Problemen tas inte alltid på allvar av vården och klassas ofta som skönhetsbesvär eller naturliga följder av en graviditet och förlossning.

Besvären vi pratar om är diastasis recti, eller separerade magmuskler som det kallas för i dagligt tal, liksom problem med bäckenbottenmuskelområdet. En rektus- diastas uppkommer när bukhinnan och magens muskler töjs ut och de raka bukmusklerna dras ut åt vardera sidan under graviditeten för att ge plats till det växande barnet. Detta är helt naturligt.
Efter förlossningen är bukhinnan och magens muskler uttöjda, liksom bäckenbottenområdet. Kvinnan kan i detta läge ha svårt att hitta kontrollen och aktiviteten i magmusklerna igen liksom att effektivt stabilisera bäckenbottenområdet. Vävnaden är ofta kraftigt uttöjd och försvagad och ibland är den skadad och trasig. En kvarstående diastas samt en påfrestad bäcken- bottenmuskulatur som kvinnan inte kan kontrollera kan ge problem som inkontinens, framfall, besvär och smärta från bäckenet och ryggen. En del kvinnor med stora diastaser upplever att de inte kan hosta eller nysa utan att hålla händerna för magen eftersom det annars känns som att magens innehåll håller på att ramla ut mellan magens muskler. Och de läcker urin. De kan inte bära sina barn och de kan inte sköta sitt hem. Ofta besväras dessa kvinnor även av ryggont. Trots stora och vardagliga besvär får de inte adekvat hjälp eftersom rektusdiastaser traditionellt ses som skönhetsproblem i Sverige, och kvinnorna nekas viktig behandling och eventuell operation.
Många kvinnor får bestående besvär som påverkar dem resten av livet. Det här är ett stort problem, på både individ- och samhällsnivå.
Mamatummy Day, 25/4, vill uppmärksamma dessa problem. Många kvinnor upplever att de är väl informe- rade och blir väl undersökta under graviditeten men efter förlossningen lämnas de att klara sig på egen hand. Okunskapen hos vårdgivare och tränare är stor om vanliga skador och hur dessa bör och kan kontrolleras. Med professionell hjälp kan de esta bli mycket bättre. Många blir besvärsfria medan vissa kan behöva operativa ingrepp.