We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Apríl / April program

16:38
19:30
TRAM
Event organized by TRAM

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

PROGRAM APRÍL/ APRIL

/ 4. 4. 2018
T3 – kultúrny prostriedok je projekt Občianskeho združenia UM, ktorý transformoval vyradený vozeň električky typu T3 na nezávislý kultúrny priestor, kde nájdete širokú škálu kultúrnych aktivít začínajúcich aj skúsenejších umelcov.
/
T3 – Eine Kulturelle-mittel ist ein Projekt der Zivilgesellschaft-UM, das den stillgelegten T3-Wagen in einen unabhängigen Kulturraum verwandelt, in dem Sie eine breite Palette an kulturellen Aktivitäten für Anfänger und erfahrene Künstler finden.

16:38 / Bratislava Hl. Stanica >>> Wien Hauptbahnhof
18:16 / Wien Hauptbahnhof >>> Bratislava Hl. Stanica

/ 11.4. 2018
Helfried Carl: Diskusia s veľvyslanecom Rakúska v SR / Diskussion mit dem österreichischen Botschafter in der Slowakei.

16:38 / Bratislava Hl. Stanica >>> Wien Hauptbahnhof
18:16 / Wien Hauptbahnhof >>> Bratislava Hl. Stanica

/ 18.4. 2018

Gottfried Gusenbauer (AT)

Diskusia s kurátorom výstavy Flip books on Tour!
Má to svoje čaro, sedíte vo vlaku a zároveň listujete obrázkovou knižkou, pričom rýchlosť a rytmus jednotlivých sérií sa určia samé. Krátke filmy podnecujú fantáziu a nabádajú divákov, aby v príbehoch pokračovali vo vlastnej hlave.
/
Diskussion mit dem Kurator der Ausstellung “ Flip books on Tour“
Daumenkino während der Bahnfahrt hat seinen eigenen Reiz, denn die Geschwindigkeit und der Rhythmus der einzelnen Sequenzen ergeben sich von selbst. Die kleinen Filme regen die Phantasie an und verführen das Publikum, sie als „Kino im Kopf“ fortzuspinnen.

18:16 / Wien Hauptbahnhof >>> Bratislava Hl. Stanica

++

Kolektívna poetická performancia je vyústením kurzu „Movement“ na Institut für Sprachkunst, Universität für angewandte Kunst Wien, ktorý vedie Zuzana Husárová. Performancia bude zahŕňať rôzne podoby konceptuálnej, zvukovej, experimentálnej poézie spojené s fyzickým pohybom, tranzitom medzi miestami, mestami, štátmi.
/
Die kollektive Poesie-Performance geht aus dem Kurs „Movement“ am Institut für Sprachkunst der Universität für angewandte Kunst Wien hervor, den Zuzana Husárová leitet. Die Performance wird verschiedene Formen der konzeptuellen, tonalen und experimentellen Poesie in Beziehung zu physischer Bewegung und Transit zwischen Orten, Städten und Staaten setzen.
Študenti/ Studenten:
Alice, Ana Bagradjans, Cosima Baum, Sandro Huber, Julian Pensel, Fiona Sironic

18:16 / Wien Hauptbahnhof >>> Bratislava Hl. Stanica

/ 25.4. 2018

FJUŽN festival TRAM

Podujatie v rámci multižánrového a multikultúrneho festivalu [fjúžn].13. ročník prebieha v Bratislave 20.-27. apríla a jeho nosnou témou je dôvera. Festivalový program priblíži rôzne aspekty spojené s dôverou a jej odrazom vo vzťahoch k rozmanitosti na Slovensku. Festival organizuje Nadácia Milana Šimečku s cieľom spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cuzdincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu. www.fjuzn.sk
/
Veranstaltung im Rahmen des Multi-Genre und Multi-Kultur-Festivals [fjúžn]. Die 13. Ausgabe findet in Bratislava vom 20. bis 27. April unter dem Motto Vertrauen statt. Im Festival werden verschiedene Aspekte des Vertrauens thematisiert und mit der Vielfältigkeit der Slowakei in Bezug gesetzt. Das Festival wird von der Milan Šimečka Stiftung organisiert. Sein Ziel besteht darin, Menschen der verschiedensten Kulturen zusammenzubringen, das Bewusstsein für die neuen Minderheiten in der Slowakei zu erhöhen, über das Leben der Ausländer zu informieren und die Öffentlichkeit für die Themen Migration und multikulturelles Zusammenleben zu sensibilisieren. www.fjuzn.sk

Venue

TRAM