We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

Abandon - Jet Pascua

12:00
17:00
Tromsø Kunstforening
Event organized by Tromsø Kunstforening

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(for english please scroll down)

Åpningstider onsdag-søndag kl 12:00-17:00

Tromsø Kunstforening er stolt over å kunne presentere Jet Pascuas utstilling Abandon. Den består av video, skulptur og stedsspesifikke installasjoner basert på brukt bestikk og rustne bølgeblikkplater.

Utstillingen tematiserer etterkrigstiden sett fra et filippinsk perspektiv, og baserer seg på elementer fra personlige og kollektive erfaringer. Tittelen reflekterer både Pascuas egen oppvekst på Filippinene, og hvordan reproduksjon av traumer skjer gjennom de utenrettslige drapene som pågår akkurat nå. Abandon er Pascuas prosjekt på program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet, Det kunstfaglige fakultet på UiT-Norges arktiske universitet.

Den nigerianske forfatteren, dikteren og kulturkritikeren Chinua Achebe skrev en gang at «kunst er menneskets kontinuerlige innsats for å skape seg en annen virkelighetsorden enn den som er gitt.»

For Pascua er hans kunstnerskap drevet av den samme motivasjonen som Achebe beskriver. Da han flyttet til Norge i 2003 opplevde han et kulturelt tomrom hvor fortiden tok større plass, og dens traumer kom tilbake. Pascua befant seg i et liminalt rom hvor erindring ble en metode for å ikke gå fra forstanden, og samtidig holde fast i en form for retning. Selv om dette var et rom som var vanskelig å navigere, representerte tomrommet et rent lerret å jobbe med for Pascua. Det ble en kilde til inspirasjon, og et materiale som han kunne utforske og jobbe med, og som siden har påvirket hans kunstneriske praksis.

«Mitt valg av materialer reflekterer også mitt valg av tema, selv om materialene til tider også inspirerer kunsten jeg produserer. Jeg liker å jobbe med materialer som har hatt sin egen reise, og sine egne historier som jeg på en eller annen måte kombinerer med min egen.»

Pascua studerte maleri ved University of the Philippines i Quezon City, BA i billedkunst ved Kunsthøyskolen i Oslo og MA ved Kunstakademiet i Bergen. I 2013 ble han tatt opp som stipendiat i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Gjennom sitt utviklingsarbeid forsøker Pascua å reorientere seg selv gjennom å utforske sin egen familiehistorie. Denne historien får vi fragmenter av gjennom intervjuer og arkivundersøkelser. Han dykker ned i historien om sitt land og dets traumer og knytter den til sin egen familiehistorie. Slik forsøker han, i tråd med Achebes utsagn, å skape seg en annen virkelighetsorden enn den som er gitt.

---
Opening hours Wednesday-Sunday noon-5pm

Tromsø Kunstforening is proud to present Jet Pascua's exhibition Abandon. It consists of video, sculpture and site-specific installations based on used cutlery and rusty corrugated boards.

Originating from a Philippine perspective on the post-war period this exhibition relies on elements from personal and collective experiences. The title reflects both Pascua's upbringing in the Philippines, and how the reproduction of trauma occurs through the ongoing extrajudicial killings. Abandon is Pascua's project as research fellow to the Norwegian Artistic Research Programme through the Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing at Faculty of Fine Arts at the UiT-The Arctic University of Norway.

The Nigerian novelist, poet, and cultural critic Chinua Achebe once wrote that «Art is man’s constant effort to create for himself a different order of reality from that which is given to him.»

For Pascua, his artwork is driven by the same motivation as Achebe describes. When Pascua migrated to Norway in 2003, he found himself within a cultural gap. Here the past became more present, and traumas from the past were reawakened. He found himself in a liminal space where remembering became almost like a mission in order to keep sane and hold on to some form of orientation. Although it was a space that was difficult to navigate, this gap also offered Pascua a clean canvas to work with. It became a source of inspiration and material to explore and work with, which has since influenced his artistic practice to date.

«My choice of materials is also reflective of my choice of subject, although at times the materials themselves inspire the art that I am producing. I like to work with materials that have had their own journey, their own stories which I somehow combine with my own.»

Pascua studied painting at the University of the Philippines, BA in fine art at Oslo National Academy of the Arts and Master in fine art at Bergen National Academy of the Arts. In 2013 he was admitted as research fellow to the Norwegian Artistic Research Programme through the Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing at Faculty of Fine Arts at UiT-The Arctic University of Norway. In his research project, he attempts to reorient himself by trying to understand in particular his family’s history through interviews and archival research, and in general the history of his country of birth and its traumas. In his artistic practice, he uses personal and collective memories and historical events as material and instrument in re-writing histories and imagining different realities.