We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
04
MAY

Grave Pleasures [FI] :: King Witch [SCOT]

21:00
03:00
Truckstop Alaska
Event organized by Truckstop Alaska

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

SNABBINFO:
MEDLEMSKAP ÄR OBLIGATORISKT
WWW.TRUCKSTOPALASKA.COM
ENTRÉ 150
VI TAR BARA KONTANTER
INFO IN ENGLISH AT THE END

Att få in en enkel genrebeskrivning på en kväll med genreöverskridande band? Svårt. När ett av dem dessutom är ett av det mest relevanta för oss att tolka sex, död och mental ohälsa? Ännu svårare. Och dessutom är det bästa rockbandet vi hört på tio år? Nåja. Låt oss lämna det vid att vi är jävligt glada att Grave Pleasures kommer tillbaka! King Witch turné går förbi här på samma datum. Blir en kväll av rock och metal, på sättet som folk inte vågar hoppas på rock och metal längre. Men vi har hört dem. Vi tror på det här.

GRAVE PLEASURES [FI]
En kan säga att Grave Pleasures slog igenom. Efter ett debutalbum med Beastmilk som delade både medlemmar och anda med Grave Pleasures och ett debutalbum under det nya namnet kom ”Motherblood” 2017. Genombrottet tar det bästa av Beastmilks vansinniga punkrock och Grave Pleasures progressiva, melodiösa svartrock. Tematiken har sedan starten varit mänsklig åtrå, sökande i döden och kalla krigets skrämselpropaganda. Resultatet är ett genuint och slående vackert kollage av rädsla, resignation och längtan efter mänsklig närhet. Och ljuden är fantastiska: punkens raseri, svartrockens hjärta och svartmetallens tonspråk blir verkligen ett på ”Motherblood”.

http://gravepleasures.tumblr.com
https://www.facebook.com/gravepleasvres

KING WITCH [SCOT]
Turnerar med 2018 års debutalbum ”Under The Mountain”. Här var det doomfärgad, men inte genrebunden metal. Tempot är högt och spelstilen är vild: den slutgiltiga effekten är till lika delar doom metals pondus, thrash metals gitarrfrenesi och heavy metals känsla av omedelbar livsfara. Pluspoäng för Laura Donnelys förbannade sång.

https://kingwitchband.bandcamp.com
www.facebook.com/kingwitch

QUICK INFO:
MEMBERSHIP IS MANDATORY
WWW.TRUCKSTOPALASKA.COM
ENTRY FEE 150
WE ONLY ACCEPT CASH

To articulate a one-track genre description for a night featuring artists that doesn’t really adhere to genres? Hard. When one of the bands are also one of the most relevant band for us to interpret the issues of sex, death and insanity? Even harder. And when they are the best rockband we’ve heard these last ten years? Fuck it, let’s leave it at this: we’re real fucking happy that Grave Pleasures are coming back. King Witch’s tour comes by our venue on the same date. It’ll be a night rock and metal, the way no one dares hope for rock and metal these days. But we’ve heard this. We believe.

GRAVE PLEASURES [FI]
One could say that Grave Pleasures broke through. After one debut album by Beastmilk who share both ambiance and members with Grave Pleasures and one under the new name came “Motherblood” in 2017. The breakthrough take in equal measures from Beastmilk’s insane punkrock and Grave Pleasures’ progressive, melodic, gothic rock. The themes have since the beginning been desire, searching in death and the terror propaganda of the Cold War. The result is a genuine and strikingly beautiful collage of fear, resignation and longing for human nearness. And the sounds are astonishing: the rage of punk, the heart of gothic rock and the tonal language of gothic metal really becomes one on “Motherblood”.

http://gravepleasures.tumblr.com
https://www.facebook.com/gravepleasvres

KING WITCH [SCOT]
Are touring with their 2018 debut album “Under The Mountain”. This would be doom-colored, but not genre-tied metal. The tempo is high and the style is wild: the final effect is equal parts doom metal’s poise, thrash metal’s guitar frenzy and heavy metal’s vibe of imminent, mortal danger. Bonus points for Laura Donnely’s furious vocals.

https://kingwitchband.bandcamp.com
www.facebook.com/kingwitch