We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Monday
09
APR

Filmabend: Nápadník

19:30
22:30
Tschechisches Zentrum Wien
Event organized by Tschechisches Zentrum Wien

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Nápadník (der Verehrer)

Als Abschluss der Trilogie „Zahradnictví“ - die Gärtnerei, folgt nach den ersten eher ernsteren Teilen (dem Melodrama „Rodinný přítel“ - der Familienfreund und dem Drama „Dezertér“ - der Deserteur) eine entspannte romantische Komödie: „Nápadník“ - der Verehrer. Die Hauptfigur ist Daniela, ein junges Mädchen, das seine erste große Liebe und zugleich auch den ersten großen Kummer erlebt.

In tschechischer Fassung mit englischen Untertiteln

Eintritt frei!

Die Trilogie „Zahradnictví“ - die Gärtnerei zeigt anhand von drei eigenständigen Filmen die Zeit der 40er und 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es handelt sich um Porträts dreier miteinander verbundenen Familien, die mit den Schwierigkeiten der Zeit kämpfen. Die Inspiration zum Drehbuch fand Petr Jarchovský in seiner eigenen Familie – in Erinnerungen seiner Eltern und Großeltern. Zusammen mit dem Regisseur Jan Hřebejk bildet Jarchovský ein unzertrennliches, kreativ schaffendes Paar. Ihrer Zusammenarbeit entstammen viele erfolgreiche Filme, unter anderen der Kultfilm „Pelíšky“ - Kuschelnester aus dem Jahr 1999.

Die Schlussepisode der Verehrer der Familiensaga bringt uns ins Jahr 1956. Auf Wunsch ihres autoritären Vaters Jindřich verbringt die siebzehnjährige Daniela die Ferien in einer Familiengärtnerei in Jaroměř, bei ihrer Tante und ihrem Onkel, damit sie ständig unter Aufsicht sein kann. Über ihre Zukunft hat ihr Vater eine ganz klare Vorstellung und seine Pläne will er auf keinen Fall ändern oder anpassen. Einer dieser Pläne ist es, seine Tochter an den vielversprechenden Slávek, einen künftigen Ingenieur zu verheiraten. Daniela aber ist von den Plänen ihres Vaters unbeeindruckt und verliebt sich in Mirek. Können Daniela und Mirek ihre Liebe erkämpfen?

„Nápadník“ erzählt über Familienbeziehungen innerhalb verschiedener Generationen der Vor- und Nachkriegszeit. Jede Generation hat unterschiedliche Vorstellungen über Leben und Glück, was häufige Konflikte und Missverständnisse verursacht.

Petr Jarchovský: „Nápadník ist eine autobiographisch gestimmte romantische Komödie, die sich am Ende der 50er abspielt. Es ist eine intime Liebesgeschichte der jungen Menschen, die ein Kampf mit Ungunst des Vaters führen.“
Regie: Jan Hřebejk
Besetzung: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin Finger, Filip Březina und andere
Drama/Komödie, Tschechische Republik/Slowakei/Polen, 2017, 113 min.

© CinemArt - Cudlin
In Zusammenarbeit mit der Botschaft der Tschechischen Republik in Wien und dem Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich.

BesucherInnen werden gebeten, dem Veranstaltungsort angemessen gekleidet zu kommen. Bitte beachten Sie, dass die Mitnahme von größeren Taschen (Gepäckstücken, Rucksäcken usw.) ins Botschaftsgebäude nicht gestattet ist!


Nápadník

Po předchozích dvou vážněji laděných dílech trilogie Zahradnictví, melodramatu Rodinný přítel a dramatu Dezertér, následuje odlehčená romantická komedie Nápadník, která celou minisérii uzavírá. Hlavní hrdinkou příběhu je mladá dívka Daniela, která prožívá svou první velkou lásku, zároveň však i první velká trápení.

V českém znění s anglickými titulky

Vstup zdarma!

Zahradnictví vykresluje formou tří samostatných filmů období 40. a 50. let minulého století. Jedná se o portréty tří vzájemně propojených rodin, které se potýkají s nepřízní doby. Inspiraci k napsání scénáře čerpal Petr Jarchovský z historie své rodiny- z pamětí svých rodičů a prarodičů. Společně s režisérem Janem Hřebejkem tvoří Jarchovský nerozlučnou tvůrčí dvojici. Z jejich dílny pochází mnoho úspěšných filmů, mimo jiné již kultovní Pelíšky (1999).

Závěrečná epizoda rodinné kroniky nás přenese do roku 1956. Na přání svého autoritativního otce Jindřicha tráví sedmnáctiletá Daniela prázdniny v rodinném zahradnictví v Jaroměři u tety a strýce, aby tak mohla být pod neustálým dozorem. O její budoucnosti má otec naprosto jasnou představu a své plány nehodlá nikterak měnit či přizpůsobovat. Jedním takovým je provdat dceru za perspektivně vyhlížejícího Slávka, budoucího inženýra. Jenomže Daniela na otcovy plány nehledí a zamiluje se do Mirka. Dokážou si Daniela a Mirek svoji lásku vybojovat?

Nápadník vypráví o rodinných vztazích předválečné a poválečné generace rodičů a dětí. Každá z nich má odlišnou představu o životě a štěstí, což zapříčiňuje časté konflikty a neporozumění. Předobrazem hlavní hrdinky Daniely byla maminka scenáristy Petra Jarchovského, jejíž příběh vynechal v Pelíšcích, kde se s jejím despotickým otcem potýkala její sestra Jindřiška.

Petr Jarchovský: „Nápadník je autobiograficky laděná romantická komedie, odehrávající se na konci 50. let. Je to intimní příběh lásky mladých lidí, kteří svádějí zápas s nepřízní otce jednoho z nich. “
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin Finger, Filip Březina a další.
Drama/Komedie, Česká Republika/Slovensko/Polsko, 2017, 113 min.

© CinemArt - Cudlin

Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Vídni a Kulturním klubem Čechů a Slováků v Rakousku.

Prosíme návštěvníky, aby přišli vzhledem k místu konání akce vhodně oblečeni. Do budovy Velvyslanectví ČR není dovoleno vstupovat se zavazadly (batohy, příruční tašky, atd.)!