We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Náhradný Termín Talentových Skúšok : 12.4.2018

09:00
15:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

P O Z V Á N K A
Pozývame Vás na 2. kolo talentových skúšok, ktoré sa budú konať 12. 4. 2018 o 9.00 h. v Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby, na Vlasteneckom nám.1, Bratislava – Petržalka, 3. posch., pavilón B (zoznam prihlásených bude na dverách tried).

Podrobné info: www.uat.sk

Témy:
1/ Kresba zátišia
2/ Kresba portrétu
3/ Voľná téma podľa vybraného študijného odboru
4/ Domáce práce (kresby, maľby, fotografie alebo na elektronickom nosiči...) priniesť
so sebou - sú súčasťou hodnotenia !

Poplatok za talentové skúšky je 20 EUR.

Žiaci, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok v riadnom termíne a neboli prijatí, majú náhradné talentové skúšky zadarmo.

Všetky výtvarné potreby dostanete na mieste !

Spoje:
- z autobusovej stanice Mlynské Nivy, autobus č. 88, vystúpiť na zástavke Jungmanová ul.
- z Hodžovho námestia autobus č. 83, 84, vystúpiť na zástavke Jungmanová ul.
- z Hlavnej železničnej stanice autobus č. 93 s prestupom na zastávke Zochová, autobus
č. 83,84 a vystúpiť na zastávke Jungmannová ul.


S pozdravom


Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a GR
SSUŠ animovanej tvorby